MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Veres László r. alezredes, ömt százados lakhelye Hajdúsámson első világháborús veszteségét dolgozta fel. Munkája nyomán az emlékművön álló 272 név újabb 51 hősi halott nevével bővülhet. A munka előzetes kutatási eredményét adjuk közre. A teljes anyag áprilisban várható, újabb helytörténeti oktatást segítő DVD készül az összegyűjtött adatokból.

Hajdúsámson község és Hajdú vármegye az I. világháborút megelőzően az Osztrák-Magyar Monarchia közös (cs. és kir.) katonai kerületei közül, a Magyar Királyságban lévő temesvári VII. hadtestparancsnoksághoz tartozott.

A vármegye területe ezen belül a császári és királyi 39. gyalogezred hadkiegészítő körzetében volt. A császári és királyi hadseregen túl a Magyar Királyi Honvédség hadkiegészítési rendszerében pedig a VII. (szegedi székhelyű) honvéd kiegészítő kerülethez tartozott, azon belül pedig a magyar királyi debreceni 3. honvéd gyalogezred körzetéhez.

Hsamason emlekmu

Az I. világháborúban harcoló, elesett, vagy eltűnt katonák neveinek feltárásához több forrást használtam fel.

 • a császári és királyi hadügyminisztérium által kiadott veszteséglistájában szereplő adatokat (Köszönettel tartozunk Ilyés Imre r. alezredes, ömt. őrnagynak, hogy munkája nyomán, ma már csak egy adatszűrésnyi időt igényel a kutatás)
 • a veszteséglistákkal egy időben kiadott „Hírek a betegekről és sebesültekről” c. kiadványt
 • 39.közös gyalogezred tábori halotti anyakönyvei
 • 3. honvéd gyalogezred tábori halotti anyakönyvei
 • császári és királyi huszárezredek tábori halotti anyakönyvei
 • Hajdúsámson polgári halotti anyakönyveit, amelynek másodpéldányai interneten elérhetőek
 • Hajdúsámson I. világháborús emlékművén álló nevek

A Hajdúsámson népessége a Nagy Háborút megelőzően, az 1910-es népszámlálás adatai szerint 5377 fő volt. Az emlékművön szereplő 272 fő hősi halott közül 217 hősi halottat sikerült beazonosítani. Az azonosítás eredményét és fontosságát mutatja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adattárak alapján további 51 hajdúsámsoni hősi halott kilétére sikerült bizonyítékokat találni. 

 • Alakulatok, amelyekben a hajdúsámsoni katonák harcoltak:
 • császári és királyi 39. gyalogezred és a
 • magyar királyi 3. honvéd gyalogezred
 • császári és királyi.1. hídász zászlóalj, 1 vonat zászlóalj
 • császári és királyi. 28. tábori vadászzászlóalj
 • császári és királyi 16. huszárezred
 • császári és királyi 5., 34., 51., 61 gyalogezred
 • magyar királyi 2. honvéd huszárezred
 • magyar királyi 2., 4. 6. 7., 8., 11. honvéd gyalogezred
 • magyar királyi 20. honvéd nehéz tüzérezred
 • 7. vonatosztály
 • lókórház Nyíregyháza (A névsor és forrásai megtekinthető itt)

Néhány statisztikai  adat:

Hajdusamson statisztika3  Hajdusamson statisztika1 

 

 

 

 

 

Hol haltak meg, vagy hol nyugszanak a hajdúsámsoni katonák?

Hsamsok terkep1

Hsamson terkep2

Veres László r. alezredes, ömt. százados

{fastsocialshare}