MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Az "Elfeledett emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport munkájának egyik eredménye a most közzétett adatbázis az egykori Szovjetunió területén működött hadifogolytáborokról.

Az adatbázis csak a hadifogolytáborokat ismerteti, a forrásokban megtalált összes tábort, nem csak azokat, ahol magyar hadifoglyok is lehettek, számozásuk 1-999 között volt. Az 1000 és a feletti azonosító számok az internálótáborokat jelölik. 

A most közzétett adatbázis tartalmazza a Szovjetunióban működött főtáborokat. Ahol a Fehér könyvben és a Stuttgarti anyagban a tábor szerepelt, az ott szereplő táborszámot és megnevezést is megadtuk. A leírás tartalmazza a referenciakönyvben szereplő hivatalos nevet, a tábor fennállásának idejét, a tábor jellegét (FPPL (hadifogoly fogadó- és tranzittábor a fronton), állótábor, termelési, rekreációs, büntető, elítélt internáltak „B” csoportjának tábora, antifasiszta iskola stb.), a táborrészlegek számát, időbeli eloszlását, a jegyzet részben minden fontos a táborhoz tartozó információ szerepel.  PL. hadifoglyok nemzetisége, a táborigazgatás, táborrészlegek helyszínei, orosz nyelven cirill betűkkel a könnyebb azonosíthatóság érdekében). Szerepel az egyes táboroknál esetlegesen megadott a forrásban megtalálható magyar hadifoglyok létszáma, vagy a tábor fennállása idején az összes magyar létszám, vagy a táborból repatriált magyar hadifoglyok száma.

Részletes leírás a hadifogolytáborok rendszeréről itt olvasható.

A hadifogolytáborok kereshető adatbázisa itt található.

Leírás a kereshető rendszerhez:

adatbazis

A rendszer kilistázza a hadifogolytáborokat, összesen 835 adatsor van, egyszerre 25 tételt, de ez növelhető. A kilistázott tételeknél megadja az azonosító számot, a hivatalos nevet és a korközeli forrásokban talált táborszámot. A listát rendezni csak sorszám szerint lehet. Keresni csak a táborok azonosító számára (1-999) illetve a korhoz közeli forrásokban szereplő 2-4 jegyű táborszámokra lehet, a táborok és települések elnevezései annyira sokféle írásmóddal, átírással voltak, hogy a keresés sokszor adna hibás eredményt.  

Esetlegesen az adatbázis pdf formátumban is elérhető itt.

Rövidítések:

ппв hadifogoly befogadópont
Фппл hadifogoly fogadó- és tranzittábor a fronton
Спв hadifogoly gyűjtőhely
Сг hadifogolykórház
опв hadifogolyosztály
OPVI Hadifogoly- és internáltügyi részleg (a területi belügyi szerveknél
ORB elkülönített munkászázászlóalj 
PPV hadifogoly átvevőállomás 
GULPSZ pari Építkezések Táborainak Főparancsnoksága 
GULZSDSZ Vasútépitési Táborok Főparancsnoksága
GUSOSSZDOR Közútépítési Főparancsnokság 
NKVD Belügyi Népbiztosság 
MVD Belügyminisztérium 
MVSZ Fegyveres Erők Minisztériuma 
г.  város, év
ж. д. vasút
л/о  táborrészleg
обл.   régió
о-в   sziget
р.  folyó
р-н   kerület, terület
пгт   város jellegű település
п.   falu
с.   falu
ст.   állomás (vasút)
х.   falu, majorság, tanya
раз. forgalmi kitérő (vasút)
BAM Bajkál-Amúr vasút

A munka alapját Максим Загорулько, Сергей Сидоров, Елена Цунаева: Лагеря для военнопленных НКВД-МВД СССР (1939-1956) (NKVD-MVD hadifogolytáborok a Szovjetunióban 1939-1956) c kiadvány képezi. Ez a 2013-ban kiadott referenciakönyv először mutatja be a hadifogolytáborok legteljesebb listáját, amelyek 1939 és 1956 között működtek a Szovjetunióban. Az adatok az Orosz Állami Háborús Archívum és az Orosz Föderáció Állami Archívumának minősített archív anyagából származnak. Ezen túlmenően néhány tudományos cikk, szakdolgozat, doktori disszertáció, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisir.hu weboldal szovjet hadifogolytábor adatbázisa, „Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban” (Fehér könyv), „Verzeichnis der Kriegsgefangenenlager in Russland”, Stuttgarti Hilfsdienst hadifogolytábor összeállítása segítette a munkát.

Martinkovits Katalin

Bevezető kép: Magyar és német hadifoglyok, forrás: https://waralbum.ru/7940/