MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Nagy Endre a brassói 24. honvéd gyalogezred zászlósaként indult a frontra. Az arany Vitézségi Érmet 1918 nyarán szerezte meg.

 nagy endreVitéz dr. Nagy Endre, a magyar királyi debreceni 6. hadtestparancsnokság ügyésze 1892. február 9-én született Sepsiszentgyörgyön, református vallású, sorozásának évében, 1916-ban még jogi tanulmányait folytatta.

Sorozás után a brassói 24. honvéd gyalogezreddel harcolt a fronton. Az ezred kiegészítését Magyarország délkeleti vármegyéiből: Brassó, Csik, Háromszék, Udvarhely és Nagyküküllő vármegye egy részéből nyerte. A háború kitörése előtt a zászlóalj Brassóban, a második zászlóalj Csíkszeredában és a harmadik zászlóalj Kézdivásárhelyen állomásozott. 1917-ig a 38. hadosztály kötelékében a déli német hadseregcsoporthoz beosztva harcol Galíciában.

1918 márciusában átkerültek az olasz frontra. A 24. ezrednek itt is nehéz szerep jutott. Pontosan Asiago előtt kellett a hadosztály balszárnyán támadnia. A 24. ezredtől jobbra a 16. hadosztály cs. és kir. 31. gyalogezrede (Nagyszeben) csoportosult támadásra. Velünk szemben angolok és franciák álltak.

A nagy támadás 1918. június 15-én indult meg. Kora hajnalban tüzérségi előkészítéssel kezdődött.  Az ezred két zászlóalja az első vonalban, harmadik zászlóalja szorosan fölzárkózva tartalékként követte. A legnagyobb tűz és a legnehezebb viszonyok ellenére halált megvető bátorsággal kapaszkodott az ezred a hegyoldalon felfelé, dacára annak, hogy a tüzérségi előkészítés nem volt tökéletes és a gázlövés sem bénította meg az ellenség tevékenységét komolyan. Az ellenállási és géppuskás fészkek a legtöbb helyen érintetlenek maradtak és pokoli tűzzel fogadták előnyomuló honvédeket. Ennek dacára délelőtt 9 óra körül mégis sikerült véres kézitusával az ellenség állásába betörni. Az angolok mindent elkövettek, hogy kiverjék az állásukba behatolt katonákat. A huszonnégyesek azonban tartották magukat.

Ezekhez a harcokhoz fűződik Nagy Endre zászlós arany vitézségi éremmel kitüntetett hőstette is, melyet, mint az első rohamhullám parancsnoka, a 24. honvéd gyalogezred 3. századának élén hajtott végre. Súlyos harcok árán elfoglalta az angolok által védelmezett ellenséges, vonalat, hol számos foglyot ejtett. Midőn az angolok erőteljes ellentámadásokat indítottak a dicsőségesen előretörő honvédek ellen s hősies ellenállás közben körülzárták szakaszát, Nagy Endre halálos elszántsággal öt támadását verte vissza az angoloknak. Bár az elkeseredett védekező harcokban súlyosán megsebesült, mégis tartotta állását az-esti órákig, midőn egy kétségbeesett támadással keresztültörte magát az ellenség gyűrűjén s visszatért ezredéhez. (Forrás: hungarianarmedforces.com)

Kitüntetései: Arany Vitézségi Érem, Nagyezüst Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt és Sebesülési Érem.

A debreceni 6. hadtest hadbírója volt a két világháború között. 1943-ban koronaügyész helyettes.

nyugdij ne

 

1948-ban helyezték hadbíró alezredesként nyugdíjba.

 

gyaszjelentes ne

(Forrás: Gyászjelentések, dspace.oszk.hu)

1973. május 7-én hunyt el Budapesten, ott is temették el. Sírja 2006-ban került át Gödöllőre, a református temetőbe a családi kriptába (R parcella 1. sír).

Papp Zsófia t. főtörzsőrmester, beosztott altiszt

sir ne  vitezi jel ne 

bizonyitvany ne

bizonyitvany ne2

bizonyitvany ne3
Forrás: Hősök Naptára, hungarianarmedforces.com

elismeres ne

 Forrás: magánarchívum: Dr. Nagy Endre lánya, Póti Imréné

igazolo ne

 Forrás: magánarchívum: Dr. Nagy Endre lánya, Póti Imréné

{fastsocialshare}