MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Balmazújváros Ifjúsági veszteségkutató program

Balmazújváros valószínűleg az első olyan település, ahol a város első világháborús veszteségének elsődleges adatfeltárását középiskolás diákok végezték közösségért végzett munka keretében.
Munkájuk végeredménye:
Balmazújvárosi első világháborús helytörténet oktatását segítő digitális taneszköz
Ifjúsági konferencia a helyi oktatási intézmények diákjainak bevonásával
Szakmai lektor: Mazsu János történész, egyetemi docens

A program elindítói:
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete: Polyák András elnök, Csákvári Sándor okl. történelem tanár, Pál István titkár
Balmazújváros Város Önkormányzata: Dr. Veres Margit polgármester asszony
Berettyóújfalui Szakképző Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai: Baksa Viktória, Török Luca, Guti János, Nutz Balázs

A program szakmai segítői és támogatói:
MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár: Szendiné dr. Orvos Erzsébet főlevéltáros, levéltár-igazgató Szikla Gergő, főlevéltáros, levéltár igh. dr. Kovács Ilona, főlevéltáros
Déri Múzeum Debrecen: Korompai Balázs történész, főmúzeológus
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely
Balmazújvárosi Református Egyházközség
MH 5. Bocskai István Lövészdandár és könyvtárai
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központ: Farkas Gábor százados, Ilyés Imre ömt őrnagy, Szemők Zoltán főhadnagy
Horváth Attila helytörténeti kutató
HTBK DSZ "Elfeledett emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport tagjai
Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Közhasznú Szövetsége
Magyar Hadtudományi Társaság

Dokumentumok:

Az ifjúsági konferenciát 2017. november 3-án a Tiszteletadás napján rendezték meg.

Előadók voltak: Baksa Viktória, Guti János, Nucz Balázs és Török Luca balmazújvárosi középiskolás diákok.

Az eredetileg digitális taneszköz formájában publikált eredményeiket az alábbi kereshető adatbázisok tartalmazzák:

Az emlékművön szereplő hősi halottak
Az emlékművön található hősi halottak adatainak feltárása a következő források alapján történt: id. Varga Antal balmazújvárosi tanító 1942 októberében az emlékmű készítéséhez gyűjtött adatok, Balmazújváros halotti anyakönyve, a Nagy Háború idején kiadott veszteséglisták „Hírek a sebesültekről és betegekről” című periodika, Kriegsarchiv 318 sz. doboz. Néhány esetben az emlékművön szereplő hősi halott alakulatára csak az ezredalbumban szereplő adatok utalnak.

elérhető itt

Hősi halottak - bővítés
A kutatómunka során a forrásokban talált, az emlékművön nem szereplő balmazújvárosi hősi halottak adatait tartalmazza. A lista koránt sem teljes, további kutatással egész biztosan bővíthető!

elérhető itt

Balmazújvárosi vitézek
A település vitézzé avatott első világháborús katonái, illetve máshol lakó, de Balmazújvároson földet kapott vitézek névsorát, adatait tartalmazza.

elérhető itt

Balmazújvárosi katonák anyaga a Déri Múzeumban
Még a Nagy Háború idején, majd befejeződése után, a Debrecen Városi Múzeum törekvése volt, hogy az elhunyt hősöket megörökítse az utókor számára. Zoltai Lajos a Városi Múzeum vezetője, többször is felhívást tett közzé a napilapokban, hogy a háborús hősökre vonatkozó anyagokat összegyűjtse. A gyűjtemény a balmazújvárosi katonáknak a Déri Múzeum első világháborús gyűjteményében fellehető adatait, életsorsait tartalmazza. Néhány esetben egyedüli információforrás.

elérhető itt

Balmazújvárosi hadviseltek
A nagy Háborút túlélt balmazújvárosi hadviseltek. Alapját Farkas L. Ferenc (szerk): Hajdú és Bihar vármegye [Debrecen] [1942] Magyar Közélet 7. kötet munkája képezi. Emellett a magyarezredek.hu weboldalon található fegyvernemi, alakulattörténeti emlékalbumokból származó adatokat is tartalmaz.

elérhető itt

Balmazújváros első világháborús veszteséglistája
Ilyés Imre nyugalmazott rendőr alezredes, ömt őrnagy többéves munkája nyomán a Nagy Háború idején kiadott veszteséglistákban szereplő elhunyt, sebesült, hadifogságba esett balmazújvárosi katonák adatait gyűjti egybe.

elérhető itt