MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Veszteségkutatás

"A haza, a hon védelme minden magyar állampolgár kötelessége! Ezen szent kötelesség teljesítésében a katonáknak mindig is élen kellett (kell) járni. Ők azok a névhez kötött és sokszor névtelen hősök, akik esküjüknek megfelelően az életük feláldozásával is szolgálják a hazát, a haza védelmét, lett légyen szó bármely történelmi korról, bármely politikai irányzatról. A katona a rendfokozattól függetlenül családját hátrahagyva békében és háborúban egyaránt hőssé, példaképpé válhat, vagy csak "egyszerűen" helytáll, de ezek a cselekedetek, helytállások nem mehetnek a feledés homályába. A mindenkori jelenkor társadalmának a kötelessége - felelőssége-, hogy ezek a hősök méltó emlékként mutathassák a tisztességes helytállás irányát a jelen társadalmának, hogy az adott nemzet jövője fennmaradása biztosított legyen. Tisztesség és elismerés mindazoknak, akik ebben a nemes emlékmegőrzésben aktívan tevékenykednek." (Lamos Imre dandártábornok)

Európa Nagy Háborújának, és a második világháború vesztesége, civil áldozatai kelet-magyarországi településeken.

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete "Elfeledett emlékezet" háborús kegyelti kutatócsoport munkája. A csoport tagjai katonák, közalkalmazottak és civil kutatók.

Munkájukat felügyelik:
történész szakmai szempontból: Dr. Mazsu János történettudományok kandidátusa, egyetemi docens
levéltári szakmai szempontból: Szendiné Dr. Orvos Erzsébet a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatója
kutatásvezető: Csákvári Sándor

Kutatásainkat segítő, támogató szervezetek:
A.K.S.D. Kft Debrecen, Déri Múzeum, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozata, Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, Méliusz Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény és Fotótár, Őrváros Közalapítvány

Elérhető tartalmak

Veszteségkutatás
Kutatások eredményei települések szerint, főleg Hajdú-Bihar megye települései, de olvashatunk Heves megyei Felsőtárkányról és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye első és második világháborús hadisírjairól is.

Öt vármegye első világháborús vesztesége
Az egykori Bereg, Bihar, Hajdú, Szabolcs és Szatmár vármegyékből származó katonák veszteséglistákban rögzített adatait tartalmazza.

Adattár
Hajdú-Bihar megyei kötődésű, itt született, élt, vagy itt dolgozott, vitézi telket a megyében kapott, a Nagy Háború idején Arany Vitézségi Érmet kapott katonák adattára


Balmazújváros Ifjúsági Veszteségkutató Program

Balmazújváros valószínűleg az első olyan település, ahol a város első világháborús veszteségének elsődleges adatfeltárását középiskolás diákok végezték közösségért végzett munka keretében.

Veszteségkutatás - egyféle módszertan
Egy település első világháborús veszteségkutatásának lehetőségei

Honvédtemető, Hősök temetőjében nyugvó hősi halottak kereshető adattára