MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Levéltári workshop 2020. július 14-én a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában.

Kutatócsoportunk több tagja hosszabb ideje foglalkozik a II. világháború és az azt követő időszak egykori Szovjetunió területén fogságot szenvedett, vagy hősi halált halt magyar katonáival, továbbá fogságuk, vagy temetési helyeik feltérképezésével. Lehetőség szerint pedig jól kutatható adattáruk létrehozásával. Ebben a törekvésünkben is legfontosabb levéltárszakmai segítőnk a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára.

Korábbiak során felmerült az a lehetőség, hogy kutatótársaink közül az orosz nyelvet jól ismerők részt vállalhatnának a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának  - a korábban az Orosz Állami Hadilevéltártól kapott - digitalizált (hadifogoly) kartonjainak fordításában. A kartonok egyik sajátossága, hogy azokat különböző iskolázottságú, mentalitású, íráskészségű szovjet őrkatonák, tisztségviselők töltötték ki. „Visszafordításuk” komoly nyelvismeretet, nyelvérzéket, nem egyszer pedig helyismeretet, vagy katonai ismeretet igényel.

A szakmai megbeszélésen részt vett:

 • Germuska Pál, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főigazgató-helyettese
 • Szendiné dr. Orvos Erzsébet, a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának igazgatója,
  a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport levéltárszakmai vezetője
 • Ruszin Romulusz a Magyar Honvédség humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára
 • Mazsu János történész, az Őrváros Közalapítvány kuratóriumi elnöke,
  a HTBK DSZ „Elfeledett emlékezet” Háborús kegyeleti Kutatócsoport történész szakmai vezetője
 • Szikla Gergő, MNL HBM Levéltár, főlevéltáros, igazgatóhelyettese,
  a HTBK DSZ „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport levéltárszakmai instruktora
 • Farkas Gábor százados,  a HTBK DSZ „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport HB megyei kutatásvezetője
  a MH KIKNYP 2. KIK hadisírgondozásért és honvédelmi nevelésért felelős beosztott tisztje
 • Csákvári Sándor, a HTBK DSZ „Elfeledett emlékezet” Háborús kegyeleti Kutatócsoport, általános kutatásvezetője,
  a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, tanácsosa
 • Martinkovits Katalin, a HTBK DSZ „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport, beosztott kutatója,
  a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár könyvtárvezetője

Témánkhoz kapcsolódóan előadást tartott:

 • Ilyés János nyá. mk. alezr., t. ezredes
  a HTBK DSZ „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport, beosztott kutatója

  IlyésJ
 • Beke Gábor nyá. pü. alezr., t. főhadnagy
  a HTBK DSZ „Elfeledett emlékezet” Háborús kegyeleti Kutatócsoport, beosztott kutatója és

  BekeG
 • Ilyés Imre Csaba nyá. r. alezredes, t. őrnagy
  a HTBK DSZ „Elfeledett emlékezet” Háborús kegyeleti Kutatócsoport informatikusa, beosztott kutatója

  IlyésI

A szovjet hadifogoly- és internálótáborokban meghalt magyar hadifoglyok és polgári internáltak adattábláit, valamint a Hazatért hadifoglyok névjegyzékei (országos) adattábláit szerkesztették egységes jól kereshető, redundanciákat nélkülöző, egy-egy személy minél pontosabb azonosítását lehetővé tevő egységes adatbázisba. Előadásaikban a munkájukat nehezítő körülményeket, valamint az adatbázis felépítését, és az abban történő keresést ismertették. Az előadások bemutatói megtekinthetőek itt!

Az előadásokat követően Dr. Germuska Pál, Dr. Ruszin Romulusz valamint Dr. Mazsu János összegezte az elhangzottakat és tapasztaltakat. A jelenlevők pedig közösen arra a megállapításra jutottak, hogy a hosszabb távú együttműködés elképzelhető a kutatók és az általuk képviselt szervezetek között. A későbbiekben ennek a várható együttműködésnek a kereteit kell mindenki számára jól körvonalazott módon megfogalmazni, ami alapján megkezdhető a közös munka.

Leveltar csk1

Leveltar csk2