MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Kölcsönzés:
A könyvtárból bármely 16 éven felüli beiratkozott állampolgár kölcsönözhet dokumentumokat a kölcsönzési korlátozások figyelembevételével.(Nem nyilvános minősített dokumentumok kölcsönzése csak a megfelelő jogosultsággal rendelkezők részére történhet).
Kölcsönözni csak személyesen a beiratkozáskor kapott olvasójeggyel lehet.

Kölcsönzési határidő:
Könyvek esetében: 1 hónap
Hangzó- és AV dokumentumok esetében: max. 1 hét
A kölcsönzési határidő könyv esetében - ha a könyvre nincs előjegyzés vagy ha a dokumentum nem esik korlátozás alá - egy alkalommal egy hónappal meghosszabbítható.
A kölcsönzési határidő hosszabbítása a határidő lejárta előtt, személyesen, telefonon, elektronikus úton (e-mail) úton kérhető. Amennyiben a felhasználó nem hosszabbít, késedelmi díjat kell fizetnie.

A kölcsönzési határidő be nem tartása esetén:
A lejárt határidejű könyvek visszahozataláig további kölcsönzés nem lehetséges.
A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak késedelmi díjat kell fizetni.
A könyvtár a dandár alkalmazottait telefonon, szolgálati úton értesíti, egyéb könyvtárhasználók esetében felszólítást küld ki a tartozások bekérésére.
Eredménytelenség esetén szolgálati illetve jogi úton érvényesíti követelését (3/1975. (VIII.17.) KM-PM. sz. együttes rendelkezés 21. §).

Kölcsönzési korlátozások:
Nem kölcsönözhető állományrészek: - törvények, szabályzatok
- minősített dokumentumok
A kézikönyvtári állomány és a folyóiratok nyitva tartási időn túl (korlátozott időre) a könyvtár vezetőjének engedélyével kölcsönözhetők.

Egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma:
- Könyvek: 4 db
- Hangzó és AV dokumentumok: 3 db

Előjegyzés:
Előjegyzést kérhet az olvasó személyesen, levélben, telefonon vagy elektronikus (E-mail) úton.

Helyben olvasás, tájékoztatás:
- A könyvtár olvasói/felhasználói részére - a betekintési engedélyhez kötött dokumentumok kivételével - a teljes dokumentumállomány olvasótermi használatra rendelkezésre áll.
- A könyvtáros a teljes nyitvatartási időben segítséget nyújt a könyvtár és a katalógusrendszer használatában. Tájékoztat a könyvtár állományáról, a fontosabb hazai és külföldi információs szolgáltatásokról és azok hozzáférhetőségéről. Eligazítja az olvasót az általa keresett tárgykörök szakirodalmában.

Könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtár az állományában nem található dokumentumokat a Debreceni Egyetem Nemzeti Könyvtár és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtárának közvetítésével könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja.
Nem eredetiben beszerzendő dokumentumok esetében a felmerülő költségek (a küldő könyvtár által megszabott összeg) a kölcsönzőt terhelik. A könyvtárközi kölcsönzés útján kapott könyvek esetében a könyvtár csak helyben használatot biztosít. A könyvtárközi kölcsönzéssel átkért könyvek használati idejét a küldő könyvtár szabja meg.

Szakirodalmi szolgáltatások:
- irodalomkutatás, témafigyelés
- közhasznú információs szolgáltatások

Internet és számítógépes szolgáltatás:
- A szolgáltatást kizárólag a beiratkozott olvasók vehetik igénybe.
- A használat ideje: max. egy óra
- Amennyiben a szolgáltatásra mások nem tartanak igényt nincs időbeni korlátozás.
- Igénybevétele csak nyitva tartási időben lehetséges.

A könyvtár minden szolgáltatása ingyenes.