MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár Könyvtára, korábbi nevén MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára nyilvános szakkönyvtárként az alakulat kulturális központjának részét képezi. Legfőbb feladatának tekinti, hogy gyűjteményével és tájékoztató munkájával elsődlegesen az alakulatnál szolgáló személyi állomány szakmai felkészültségét és kulturális tájékozódását segítse. Egyúttal lehetőséget nyújtunk az érdeklődő civil könyvtárhasználók számára, hogy katonai jellegű témákban tájékozódhassanak, vagy akár kutathassanak. Könyvtárunk célja elsősorban a szakirodalmi anyagok gyűjtése és gondozása, védelme és használhatóvá tétele.

A korszerű könyvtári ellátás érdekében a következő könyvtári szolgáltatásokat nyújtjuk:

  • Kölcsönzés és helyben használat;
  • általános és szaktájékoztatás;
  • elektronikus információk szolgáltatása;
  • internet hozzáférés biztosítása;
  • kulturális rendezvények.

A megszokott könyvtári feladatokon túl a könyvtár szellemi műhelyként működik: otthont ad a Honvédség és Társadalom Baráti Kör „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoportjának. A csoport célja a város és a régió katonai kulturális örökségét, had- és helytörténeti eseményeit kutatni és eredményeit ismertetni minél szélesebb körben, tanulmányok, cikkek, szakmai konferenciák és a könyvtári honlap segítségével.

A könyvtári honlap célja a Könyvtár és a hozzá kapcsolódó Kutatócsoport tevékenységének, eseményeinek és eredményeinek közzététele. Elismertségét, szakmai hitelességét jelzi látogatottsága, a rajta keresztül tanulmányokat publikáló kutatók növekvő száma, valamint a honlapon megjelenő információkra hivatkozások száma. A tudományos műhelymunka és a tudománynépszerűsítő tevékenység során munkakapcsolatban állunk a helyi közgyűjteményekkel, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint felsőoktatási intézményekkel. A tudományos munka magas színvonalát országos hatókörű szakmai szervezetek (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Honvéd Tudományos Kutatóhely, Magyar Nemzeti Levéltár stb.) szakmai közreműködése, szakmai ellenőrzése biztosítja. A gyakorlati munkában pedig szoros együttműködő partnereink a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda hadisírgondozói.