MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A honvédségi könyvtári élet gyökerei a kiegyezés utáni időkre nyúlnak vissza. A Magyar Királyi Honvédség megalakulása után létrejött tiszti kaszinókban – tiszti könyvtárak - is létesültek. 1907-től a magyar királyi honvédség altiszti és legénységi könyvtárainak létrehozása is megkezdődött. A két világháború között is működtek legénységi könyvtárak, majd 1961-től a Magyar Néphadseregben is voltak az alakulatoknál könyvtárak. 1971-ben jött létre a MH Bocskai Dandár jogelődje, a Magyar Néphadsereg 8536. alakulatának könyvtára. Alapfeladata lett működése során az alakulatnál szolgáló személyi állomány művelődésének segítése, szakmai, katonai műveltség terjesztése, valamint a szabadidő eltöltésének megszervezésében való közreműködés. Funkciója a rendszerváltás után megváltozott. Elsősorban a szakirodalmi tájékoztatáshoz szükséges anyagok gyűjtése és gondozása, védelme és használhatóvá tétele lett a feladata. A csapatoknál működő könyvtárak funkciója kettős, elsősorban kiképzés, szakmai tájékozódás segítése, de szükség van olvasnivalóval történő ellátásra is. Ingázók nem igazán tudnak lakóhelyükön igénybe venni könyvtári szolgáltatást. Az alakulat két könyvtárral rendelkezik: Debrecenben és Hajdúhadházon, a Vay Ádám Kiképző Bázison is működik könyvtár. A könyvtár a hagyományos könyvtári feladatokon túl szellemi műhelyként működik: a Honvédség és Társadalom Baráti Kör „Elfeledett emlékezet” háborús kegyeleti kutatócsoportjának ad otthont. A csoport a Debrecenben eltemetett első és második világháborús hősi halottak és civil áldozatok adatolását, egykori, már megszűnt temetők adatfeltárását végzi, katonák és civil kutatók áldozzák erre szabadidejüket. Ezen túl Debrecen és régiója katonamúltját, a városok hadtörténetéhez, az ott állomásozó katonákhoz köthető helytörténeti eseményeit kutatatja, ezzel kapcsolatos dokumentumokat gyűjti, előadások, cikkek, tanulmányok segítségével közkinccsé teszi. Hagyományos kölcsönzéses tevékenységen túl szakkörökkel, kiállításokkal, könyvbemutatókkal színesítik a dandár életét. A könyvtárak egyfajta kulturális központot alkotnak az alakulat mindennapi életében.