MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

2021 óta a Bocskai Dandár kiemelt célja a 7. és 8. osztályos általános iskolás gyermekek minél nagyobb körének lehetőséget biztosítani a honvédség és a katonai pálya megismerésére. Az ennek jegyében több alkalommal megszervezett pályaorientációs napok rendezvényein a diákok rálátást nyerhettek a katonai hivatás mibenlétére. Célunk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekek hazaszeretetben, országuk kultúrájának ismeretében gyarapodjanak.

A programban résztvevő iskolák diákjai a 2021–2022. tanévtől kezdődően lehetőséget kapnak arra, hogy megismerhessék az alakulatot és annak történetét, a technikai eszközöket a legrégibb időktől a napjainkban használatos legmodernebb technikákig. Csapatmúzeumunk látogatásának keretében a gyerekek rendhagyó történelem órákon vehetnek részt, ahol közelebb kerülhetnek a helyi katonakultúra értékeihez, katonakegyelethez, valamint a katonai helytörténet sajátosságaihoz.

A program az idei tanévben is folytatódott. A gyerekek látogatói napokon a Kossuth Laktanyában és a Vay Ádám Kiképzőbázison ismerkedhettek meg testközelből a katonai pálya gyakorlati oldalával és kihívásaival. Kibővített, nagyszabású formában is be kívántuk mutatni a katonai pálya értékeit, amikor egy héten keresztül, április 24–28 között mintegy 1500 diákot látott vendégül a Kossuth Laktanya.

A diákok a dandár és a Debreceni Tankerületi Központ szervezésében fegyverzettechnikai bemutatón és csapatmúzeum-látogatáson, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium támogatásaként pedig pályaorientációs előadáson vehettek részt. A pályaorientációs előadást a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Honvédelmi Nevelési és Oktatási Részleg tisztjei tartották, előadás keretében mutatva be a kadétképzés sajátosságait. A Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. számú Felderítőezred, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Hivatal 3. Hadkiegészítő és Toborzó Irodájának közreműködésével látogatóink megismerkedhettek a katonai testnevelés speciális jellemzőivel, kipróbálhatták a legmodernebb harcjárműveket élményutaztatás keretében, játszhattak háromdimenziós szimulációs játékokkal, megismerhették a nálunk rendszeresített legmodernebb eszközöket.

Az élménydús nap eseményeit az alábbi képes összeállításunkban tekinthetik meg:

Fotók: Czeglédiné Dr. Lovas Enikő ha. és Somogyi András főtörzsőrmester