MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

2024. február 15-én a Bocskai dandárhoz látogattak a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Összhaderőnemi Vezető Altiszti Tanfolyamának hallgatói. A vendégek, akik a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár szervezésében Kollár László főtörzszászlós, az MH Altiszti Akadémia kiemelt kiképző zászlós oktatója vezetésével érkeztek, itt tartózkodásuk ideje alatt ellátogattak a Közművelődési Központba is, hogy megismerjék annak szakmai programját, valamint hely- és hadtörténeti gyűjteményét.

A látogatók először Galánthay Glock Tivadar: Sóvári Soós Elemér haditette a custozzai csatában 1866. június 24-én című festményét tekintették meg a Csapatmúzeumban. A 39. lövészzászlóalj jogelődjének egyik legikonikusabb csatajelenetét ábrázoló műkincs történetét Kiss Róbert törzszászlós úr, a császári és királyi 39. debreceni gyalogezred múltjának legavatottabb kutatója ismertette. Az egyedülálló jelentőségű festmény bemutatását követően a résztvevők a rendezvényteremben tájékozódhattak a Közművelődési Központ összetett szakmai működéséről.

Csákvári Sándor kulturális részlegvezető tájékoztató előadásában beszámolt arról, milyen sokrétűen lehet egy katonai szervezet múzeumi gyűjteményét hasznosítani. Látogatóink széles körű betekintést nyerhettek az ehhez fűződő kutatói szakmai munkánkba, amely Debrecen katonai kulturális örökségét törekszik feltárni, és rálátást nyerhettek, hogyan lehet a tárlat anyagát katonai értékközvetítés céljára felhasználni. A részleg kulturális szakembereinek elsődleges törekvése a település történetének keretében megismertetett helyi katonai értékek átadásával a lokálpatriotizmus érzését erősíteni az ide látogatókban.

A módszertani bemutatót követően kolléganőnk, Kozma Mónika kötetlen beszélgetéssel színesített, érdekes tárlatvezetés keretében mutatta be a Csapatmúzeumban látható gyűjteményt.

Az oldott hangulatban lezajlott, de messzemenő alaposságra és széles látókörű tematikára épülő program nagy örömünkre elnyerte látogatóink tetszését. Reményeink szerint jó hírünket viszik magukkal, és az itt látott példákat egyéni meglátásaik szerint hasznosítani tudják majd munkájuk során.