MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

70 évvel ezelőtt az egész ország a szabadságharc centenáriumára készült, erre az évfordulóra alapították, majd osztották ki először március 15-én a Kossuth-díjat. Eközben még több mint 100 ezer magyar fogoly dolgozott szovjet hadifogolytáborokban és munkászászlóaljakban.

Többek között egy hajdúhadházi hadifogoly is, aki március 15-ét Azerbajdzsán területén levő Hanlar északi peremkerületében levő táborban ünnepelte. Erről tanúskodik szüleinek írt levele.

Ismét köszönettel tartozunk Erdeiné Bódán Katalinnak, hogy gyűjteményét a Bocskai dandárnak és  könyvtárainak ajánlotta fel, és értékes forrással gyarapította dokumentumtárunkat. 

hadiftabor2

A levelezőlap írója szűkszavúan fogalmaz, csak az ünnep tényét rögzíti, de Varga Éva 2008-ban írt doktori disszertációja: Magyar hadifoglyok és internáltak a Szovjetunióban, az orosz levéltári források tükrében (1941-1956) segítségével az ünnep tartalmát is megtudhatjuk.

„Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 100. évfordulójának alkalmából az antifasiszta politikai körök 1948-ban megemlékezéseket, ünnepségeket szerveztek a táborokban. „A lakóhelyiségeket, klubokat, antifasiszta szobákat, étkezőket az 1848. évi forradalomnak, a jelenlegi magyar demokrácia vívmányainak, továbbá a szovjet–magyar egyezménynek szentelt feliratokkal, plakátokkal díszítették fel. Kifüggesztették az 1848–1849. évi forradalom hőseinek portréit: Kossuthét, Petőfiét és Táncsicsét. A faliújságokból mindenhol különszámokat készítettek.” Ezen alkalomból munkaversenyeket is hirdettek a termelési normák teljesítése és túlteljesítése érdekében, sok brigád magas termelési eredményeket ért el.”

Sajnos nem sikerült kideríteni, hogy a levelezőlapok írója mikor és hol esett fogságba. A birtokunkban levő első levél 1946 májusában íródott. A hadifogolytábor postafiókszáma 223, későbbi leveleken már 223/2. A Vöröskereszt által a foglyoknak biztosított nyílt levelezőlapokon a tábor számát használták postafiókszámként, így nem lehetett kideríteni a távollevő pontos hollétét. Idővel a táborokat átszámozták, az 1949. március 21-én kelt levélen már a 7223-as szám szerepel.

hanlari
Kép forrása: hungarianarmedforces.com/hadifogoly

1948 októberétől Hanlar körzetben levő tábort felszámolták, a hadifoglyok ugyancsak Azerbajdzsán területén fekvő mingecaviri táborba kerültek át. 1949. január elsején írt levelezőlapon már 7444/3 tábori szám olvasható. Beszámolt arról, hogy „minden a régi, a munka is tűrhető”, asztalosként dolgozik. Júliusban írt levélen szereplő táborszám (7082/3) szerint már Voronyezs környéki hadifogolytáborban tartózkodott. Erről be is számol, tudatja szüleivel, hogy új helyen van, él, és egészséges. Feladatuk a település háború alatt lerombolt épületeinek újjáépítése. Azt írta, minden a régi, de ebben a táborban már csak magyar hadifoglyok tartózkodtak.

voronyezs
Kép forrása: hungarianarmedforces.com/hadifogoly/

Utolsó birtokunkban levő tábori lapja keltezése 1950 október 20. Még mindig hadifogoly, és Voronyezs környéki tábor lakója. Ez a levél már arról is tanúskodik, hogy a hadifogolytáborokban a munkaerő kihasználása mellett sikeres átnevelő munka is folyt.

hadiftabor3

 

„Kedves édesanyám, ha tudná, milyen jó ember lett belőlem itt, éppen olyan, amilyet maga akart csinálni belőlem, de én soha nem hallgattam a jó szavára. 8 órakor ágyban vagyok, lányok után nem járok, semmiféle szeszesitalt nem iszok, az ételben nem válogatok. Soha nem hittem volna, hogy így is lehet élni ennyi időn keresztül. Amint látjátok, egészséges vagyok, testsúlyom egy alsógatyában 85 kg, pedig munkámat átlag kétszáz százalékra teljesítem.”  

Azon szerencsés hadifoglyok egyike volt, akik hazatérhettek, a levelezőlapok ajándékozója személyesen is ismerte.

 

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára által fejlesztett adatbázisban, a Debreceni Fertőtlenítő Intézet hazatért foglyokról 1950 novemberében és decemberében készült jegyzőkönyveiben hazatérésére nem találtam adatot.  Varga Éva disszertációjából kiderül az is, hogy 1950. október 21-én intézkedtek mintegy 7900 magyar hadifogoly és internált állampolgár hazaszállításáról.    

Martinkovits Katalin

 

Források:

  • Varga Éva Mária: Magyar hadifoglyok és internáltak a Szovjetunióban, az orosz levéltári források tükrében (1941-1956), doktori disszertáció, Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2008. hungarianarmedforces.com/hadifogoly/ (Letöltés: 2018. március 14.)
  • hungarianarmedforces.com/hadifogoly
  • gulag.hbml.hu/adatbazisok/hazatert-hadifoglyokrol-orszagos
  • hadifogoly.hu