MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka
Fotó: Csákvári Sándor ha.

Kollégánk, Terjék Ádám t. főhadnagy, a MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred önkéntes műveleti tartalékos tisztje és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezet “Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoportjának kutatója az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi és Művészeti Karának Történelem MA hallgatójaként szakdolgozatát Helyi szintű egységes emlékezet- és hagyományápolás a hadisírgondozáson és a veszteségkutatáson keresztül egy hadisírgondozó tartalékos katona tapasztalatai alapján  címmel készítette el.

terjekadam szakdolgcimlap nagyÁdám szolgálati munkája során Hajdú-Bihar vármegye területén lévő hősi temetési helyek és emlékhelyek felkutatásában, nyilvántartásában és a hadisírok karbantartásában működik közre. Ez a tevékenység az évek folyamán sok tapasztalattal és élménnyel gazdagította, és mint dolgozatából is kitűnik, hivatásává vált. Szakdolgozata is ezt az igen érdekes és ritkán tárgyalt témát dolgozza fel, személyes tapasztalatok, szakirodalmi kutatás és primer forrásanyag alapján. 

Ez a dolgozat e téma magas színvonalú összegzése, és ahogy témavezetője szakvéleményében megállapította, akár útmutatónak is használható, mivel körültekintően ismerteti a temetők területének és fenntartóinak jogviszonyait, a temetők bejárásának módszertanát, illetve a temetőképek kialakítását. Emellett képet kapunk a hadisírgondozás elméleti és gyakorlati kérdéseiről (kitérve a konkrét módszertani lépésekre is), valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő helyi szintű problémákról. Dolgozata elején meghatározza az alapfogalmakat, később pedig bemutatja a hadisírgondozás jogi hátterét. Konklúzióként igyekszik megoldást találni a ma élő emlékezetpolitika egyedi és rendszerszintű problémáira, hiszen ez a problémakör máig kihatással van a társadalom minden szegmensére, jelen van a köztudatban, és rendezése nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szinten is kívánatos volna.  Ádám széles körben kitekintő, jól megalapozott koncepciója ezért is érdemes a figyelemre, átgondolásra. 

Szakdolgozata  ITT tanulmányozható.