MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Kutatócsoportunk Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén levő hadisírok adatfeltárása után a mai Hajdú-Bihar megye településeinek temetőfelmérésein munkálkodik. Erre az a tapasztalat késztet bennünket, hogy csaknem minden temetőben találunk olyan hősi sírokat, amelyben nyugvó személyek adataihoz más módon nem jutnánk hozzá. Vagyis egyik nagyon fontos forrásunk maga a temető…

Mottó:
„Soha senkit sem hagyunk hátra.
Ha kell száz év múltán is érte megyünk!”

A november 12-i kutatónap előkészítését Papp Zsófia t. főtörzsőrmester végezte. A debreceni MH KIKNYP 2. KIK beosztott altisztjeként tájékozódott - a katonai felmérések segítségével - a még működő és már korábban bezárt temetők földrajzi elhelyezkedéséről. Kitért a korábban keletkezett lehetséges forrásanyag feltárására is. (pl. alispáni iratok)

 A kutatónap érintett települései Hajdúbagos, Monostorpályi és Vámospércs. Ezek jellegéből adódóan napjainkban is működő, valamint már bezárt temetőkben is megfordultunk. A késő ősz kedvezett munkánknak, kellemes napos időben, de már visszavonult vegetációval találkoztunk. Egy-egy akár 50-60 éve bezárt temető növényzete ugyanis akár meg is hiúsíthatja munkánkat. Ilyen helyen a kora tavasz és a késő ősz a talán legmegfelelőbb időpont. A tavasz még annyiban kedvezőbb, hogy az egykori sírokra ültetett növényzet (különösen a hagymás növények), szinte kirajzolhatják a sírhelyeket, így a temető „térképét” is.

A kutatónap végrehajtó állományát Csákvári Sándor, a MH 5. Bocskai István Lövészdandár tanácsosa, Farkas Gábor százados, az MH KIKNYP 2. KIK (Debrecen) beosztott tisztje, továbbá Szemők Zoltán t. főhadnagy (2. KIK Debrecen) alkotta, aki egyben biztonságos szállításunkért is felelt. Mindegyik településen rendezett, karbantartott temetőt találtunk, legalábbis a működő temetők ilyen képet mutattak. A bezárt temetők helyzete már más kategória, de zárt temetőkben is találtunk gondozott, látogatott sírokat.

Hajdúbagos köztemetőjében kettő második világháborús magyar hősi halott sírja és egy igen korai halálesetű első világháborús hősi halott sírja keltette fel a figyelmünket.

munkaban1 munkaban2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munkaban3

Sápi József honvéd 1914. szeptember 5-én – a háború szinte első napjaiban – halt hősi halált.

Monostorpályi köztemetőjében egy 1848/49-es honvédhuszár százados ma is ápolt sírját örökíthettük meg.

munkaban4

Több mint 60 éve bezárt temetője pedig első világháborús hősi halott sírját rejti magában még napjainkban is. (Feltételezhetően egynél többét, de felmérésünk során csak egy sírt tudtunk azonosítani a fölé helyezett típus kőnek köszönhetően.

munkaban5

A hadisír felfedezésének nagyon kicsi volt az esélye. A mögötte még mindig álló kopjafa segített abban, hogy meglássuk. Ebben a temetőben még mindig sok kopjafa mutatja az egykori sírhelyeket, de a yucca is sok évtizede dacolhat az idővel, mint a korábbi idők „divatos” sírdíszítő növénye. A még fellelhető kevés számú sírkő egyikén például 1868-as haláleset van felvésve.

munkaban7

Vámospércsen a felhagyott Víz utcai temető rejti Telegdy Károly tanító, tartalékos honvéd zászlós hősi sírját (1892-1914). Közelében pedig feltehetően csak emlékeznek a szintén 1914-es hősi halott Jobbágy Lajosra.

munkaban8 munkaban9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sötétedés ellenére második világháborús szovjet katonák sírját is azonosítani tudtuk.

munkaban10

munkaban11

Összességében eredményes munkát végeztünk. Meg kell jegyezni azonban, hogy az év vége felé a napfényes időszak sajnos egyre rövidebb lesz, ami értelemszerűen hátráltatja munkánkat. A feltárt adatok feldolgozását is megkezdtük, bár Vámospércsen nem végeztünk, így oda ismételten vissza kell majd térnünk. Kutatási beszámolónkkal munkánkat és kutató mindennapjainkat szerettük volna bemutatni.