MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár Kulturális Részlege a Magyar Kultúra Napja alkalmából helytörténeti kiállításra invitálta a dandár állományát. A Debreceni Dinasztiák című kiállítást az AKSD Kft. és ügyvezető igazgatója, Kardos Marianna támogatásának, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltára munkatársainak köszönhetően mutathattuk be rendezvénytermünkben. Együttműködésünk e két intézménnyel nem új keletű; anyagi és szakmai értelemben régóta patronálják munkánkat. A kiállításmegnyitót követően sor került szakmai műhelybeszélgetésre is az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport szervezésében.

A kiállításon megjelent vendégeket Varga István ezredes, parancsnokhelyettes köszöntötte a rendezvény házigazdájaként, majd Szendiné Dr. Orvos Erzsébet főlevéltáros, a MNL HBVL igazgatója mutatta be a kiállítás anyagát tartalmi szempontból. A tárlat olyan nagy múltú családok történetével foglalkozik, akik munkásságukkal többnyire egészen a reformkorig visszanyúlóan megújulást hoztak a Debrecen életébe, gazdasági, társadalmi és kulturális síkon is. Patrióta szemléletükkel – előnyös vagyoni és társadalmi helyzetüket felhasználva – buzgón pártolták a város felemelkedését.

A kiállítás megnyitójához és a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport műhelybeszélgetést szervezett az aktuális évben tervezett főbb munkatémákról.

Háborús kegyeleti műhelyünk állandó szakmai együttműködői:

  • Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
  • Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltára,
  • Őrváros Közalapítvány,
  • Debreceni Értéktár Bizottság,
  • Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozata,
  • Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium,
  • MH KIKNYP 3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda,
  • MATASZ Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete,
  • AKSD Kft. Debrecen, 
  • Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete,
  • „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport.

Műhelybeszélgetésünk aktuális szakmai célkitűzései szakmai kapcsolataink erősítése mellett a 2023. év főbb kapcsolati rendszerben megvalósítandó feladatainak koordinálása volt. Ezek a célok várhatóan az alábbi tematikát követik:

  • Magyar Királyi Állami Méntelep Debrecen, továbbá Fadlallah el Hedad Mihály debreceni életpályájának helyi értéktárba ajánlása,
  • a Debreceni Militárium fejlesztési lehetőségei nyelvi és tartalmi szempontból: az Izraelita temető adattartalmának héber, a Köztemető adattartalmának orosz nyelvű fordítása,
  • friss kutatási eredmények bemutatása, illetve az eredmények összevetése korábbi adatbázisokkal: a mai Hajdú-Bihar vármegye településenkénti háborús kegyeleti adattárainak megjelenítési lehetőségei; az egykori Szovjetunió területén létezett magyar vonatkozású hadifogolytáborok georeferált adatbázisa és katalógusa.

A szakmai megbeszélés kiemelt vendégei Dr. Mazsu János egyetemi docens, a Cívis Értéktár Bizottság és az Őrváros Közalapítvány elnöke, illetve a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviseletében Lisznyai Lajos alezredes, a Parancsnokság irodavezetője és Baráth Szilárd főhadnagy, a Belföldi Hadisírgondozó Osztály munkatársa voltak. Az ő szakmai támogatásuk nagy segítséget jelent a fenti értékek közkinccsé tételében és méltó megőrzésében.

A már hagyománnyá vált találkozó tartalmi szempontból igen eredményes volt, és remélhetőleg még számtalan hasonló alkalomnak adhatunk otthont, erősítendő szakmai műhelymunkánkat.

Magyar Királyi Állami Méntelepről ITT, Fadlallah el Hedad Mihály életpályájáról ITT, a debreceni Militáriumról ITT olvashatnak.

Fotók: Szalka Miklós őrvezető, MH BI 11. pctt. dd.