MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Az erőszakmentes kommunikáció, a sikeres konfliktuskezelés életünk, fejlődésünk szerves része… A feszültségek levezetésének lehetőségeiről, a verbális és non-verbális kommunikációról, önismeretről, konfliktuskezelési stílusokról, az asszertivitásról, a hatékony konfliktuskezelés komplex modelljéről tartott interaktív tréninget a Vay Ádám Kiképzőbázis Könyvtárában Rózsa Edit ÖMT hadnagy, mediátor, szociológus, kommunikációs specialista, aki végzettsége, civil szakmája alapján adta át szakmai tapasztalatait a résztvevő katonáknak szolgálati ideje alatt.

Magánéletükben, munkánk során sokszor tapasztalhattuk meg az értő figyelem hiányából, az eltérő igényekből, szükségletekből, a vélt, vagy valós sérelmekből fakadó kezeletlen konfliktusok következményeit. Sokan és sokszor érezhettük, hogy valami nem stimmel. Mást látunk, mint amit hallunk. Többször állhattunk tanácstalanul, nem értve, miért fagyott meg, némult el egy kapcsolat, hiszen nem csináltunk semmit.

Biztosan sokan ismerik a klasszikus régi viccet: felsorakoznak a konfliktuskezelési tréningre vezényelt katonák. „Kérek engedélyt kérdezni”, jelentkezik egyikük. „Százados úr, melyik fegyvernemből kell felkészülni?”

A konfliktusok, küzdelmeink másokkal, vagy magunkkal, életünk részét képezik. Harcolunk, és többnyire alulmaradunk, vagy sebzetten győzünk. Pedig a konfliktus egy fontos „kapuőr”. Jelzés, hogy valamin változtatni kellene, hogy valami hiányzik, ogy valami nem stimmel… Mi az oka? Mit tehetünk? Hogyan? Tegyünk-e bármit is, vagy hagyjuk figyelmen kívül? Térjünk ki a konfliktus elől, vagy biztos, ami biztos, megelőzendő a fejleményeket támadjunk? Vajon mennyire ismerem önmagamat ahhoz, hogy tudjam, milyen a konfliktuskezelési stílusom? Versengő, problémamegoldó, kompromisszumkereső, elkerülő, vagy éppen alkalmazkodó? Az önérvényesítés és az együttműködés tengelyén melyiket alkalmazom hatékonyan? Miben, hogyan és miért érdemes fejlesztenem magam, hogy napjaimat, munkahelyemen és/vagy otthon ne a fel nem oldott feszültségek, vagy rosszabb esetben azok betegségbe torkolló következményei határozzák meg?

Mi a konstruktív és a destruktív konfliktus? Milyen lehetőségeink vannak a konfliktusok megoldására? Mennyire vagyunk képesek megítélni saját szerepünket, hatásunkat az emberi kapcsolatokban? Hogyan is állunk érzelmi intelligenciánkkal? Ismerjük-e a jog előtti megoldásokat, mint amilyen például a mediáció, vagy a jogi lépéseket, mint amilyenek a bírósági eljárások, perek, illetve a jogon kívüli megoldásokat, lehetőségeket, köztük az erőszak nélküli direkt akciókat?

A belső harmónia, a jó komfortérzet egyik bástyája, védereje a hatékony kommunikáció, az asszertivitás, azaz „képesnek lenni kifejezni érzéseimet, gondolataimat és érvényesíteni jogaimat és érdekeimet úgy, hogy figyelembe veszem mások érzéseit, gondolatait, érdekeit és jogait”.

Mit árul el egy kézfogás? Hogyan olvashatunk a testbeszédből? Milyen sémái vannak a konfliktusok megoldásának? Miért fontos a konstruktív konfliktus a csoportmunkában? Hogyan alkalmazhatjuk a konfliktuskezelési stílusokat? Közös alapot javaslok, vagy azon vagyok, hogy elfogadtassam érveimet? Racionális érvekkel lezárom a vitát, vagy inkább a másik érzéseit igyekszem kímélni és megóvni a kapcsolatot? A szituációs gyakorlatok során e konfliktusok lehetséges forrásairól, jellemzőiről, kialakulásának folyamatáról és a konfliktusok kezelésének sémáiról, technikáiról ismerhettek meg módszereket, technikákat a részvevők.

Marshall B. Rosenberg,* az erőszakmentes kommunikáció módszerét kidolgozó pszichológus, békeközvetítő szerint, akit 1996-ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Dísztermében sokan hallgathattak:

„A konfliktus az élet és a fejlődés szerves része; tekinthetjük az „élet táncának”, amelyben mind a saját, mind a partnerünk szükségleteit felfedezhetjük és meghallhatjuk.”

Hölgyeim, uraim, szabad egy táncra?

Egyik résztvevő véleménye a tréningről:  "Rövid idő alatt fel tudta kelteni az érdeklődést a téma iránt, remek interaktív előadás volt, óriási köszönet érte."    

trening1trening2 trening4

 

 

 

 

 

 

 

 

A részvevők belekóstolhattak a konfliktuskezelési stílusokba is  /Thomas-Killmann teszt/

 

A kommunikáció alapkérdései: mit, miért, ki, hogyan, mikor és hol?       

Rózsa Edit ömt hadnagy - Mogyorós Enikő     

 

 

*M.B.Rosenberg A szavak ablakok vagy falak Erőszakmentes kommunikáció, Bp. Agykontroll Kft. 2001