MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

2023. december 22-én, 60 éves korában elhunyt Beke Viliam alezredes, a Cseh Köztársaság Védelmi Minisztériuma Katonai Középiskolájának és Felsőfokú Szakiskolájának parancsnokhelyettese, aki a magyar-cseh honvédelmi kapcsolatok fejlesztésének elkötelezett híveként különösen sokat tett a katonai középiskolák közötti együttműködés kialakításáért.  Emlékét tisztelettel megőrizzük!

01Beke alezredes úr 1963. július 7-én született Komáromban, és már fiatal korától kezdve kötődött a katonai pályához. Ő maga is 1978. szeptember 1. és 1982. július 31. között a moravská třebová-i Jan Žižka z Trocnova Katonai Gimnáziumban tanult. A katonai gimnázium elvégzése után, 1982. augusztus 1-jén a Vyškovban található Szárazföldi Erők Katonai Főiskolájának hallgatója lett tankparancsnokság és mérnöki szakon, törzsőrmesteri rangban. Ezt 1986. július 19-én hadnagyi rangban fejezte be.

Hivatásos katonaként 1983. január 1-jén vonult be. 1986. július 19-től 1986. augusztus 31-ig a keleti katonai körzetparancsnokságra volt beosztva a 14. páncéloshadosztályhoz. 1986. szeptember 1-től 1988. szeptember 27-ig a 14. páncéloshadosztály 60. páncélos ezredének 3. páncélos zászlóalja 7. páncélos századának 1. szakasza parancsnokának rendszeresített beosztását töltötte be.

1988. szeptember 28-án visszatért Moravská Třebovába, ahol 1993. augusztus 31-ig hadnagyi rendfokozattal a Moravská Třebová Katonai Főiskola iskolai századának szakaszparancsnoki rendszerezett beosztását kapta meg. 1993. szeptember 1. és 2003. augusztus 31. között a kerületi katonai közigazgatásban szolgált különböző rendszeresített beosztásokban, ahol őrnagyi rangot ért el.

2003. szeptember 1-jén kezdődött konkrét pályája a Katonai Iskolában, ahol több beosztásban is szolgált. Pályafutását a Moravská Třebová-i Honvéd Műszaki Középiskola parancsnokságának személyzeti és pénzügyi helyettes osztályvezetőjeként kezdte. Ezt követően osztályvezetővé nevezték ki. Az iskolát 2006-ban átnevezték a Honvédelmi Minisztérium Moravská Třebová-i Katonai Középiskola és Felsőfokú Szakközépiskolává. 2009. szeptember 1-jétől alezredesi rangban az iskola személyzeti főnöki posztját töltötte be. Végül 2023. január 1-jén kinevezték az Iskola parancsnokhelyettesévé.

Az alezredes a Csehszlovák Légiósok Közösségének elnökhelyettese és a Moravská Třebová-i Csehszlovák Légiósok Közösségének egységének elnöke is volt. Nagy érdemei voltak abban, hogy az iskola tanulóit bevonták a Csehszlovák Légiósok Közösségének megemlékezéseibe. Személyisége tökéletes összekötő kapocs volt a legrégebbi cseh veteránszövetség és a katonai középiskola között, amely a "Csehszlovák Légiósok Iskolája" megtisztelő címet viseli.

Az alezredes úr 40 éves szolgálati ideje alatt ízig-vérig katona volt. Nem csoda tehát, hogy annyira ragaszkodott a katonai fegyelemhez, a morálhoz és az illemhez. Szolgálati ideje alatt számos kitüntetést kapott. Említésre méltó a Cseh Köztársaság Fegyveres Erőinek Szolgálatáért - XXV. fokozatú Stužka-érem, a Haza Védelméért kitüntető cím III. fokozatú magyar kitüntetése. Magyarország vonatkozásában Benkő Tibor honvédelmi miniszter 2021. október 6-án a csehországi Brno-ban megrendezett, 16. Nemzetközi Védelmi és Biztonságtechnikai Szakvásáron adta át a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát Beke Viliam alezredesnek, 2023. 12. 21-én pedig megkapta a legmagasabb magyar kitüntetést, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.05

A magyar származású alezredes érdemei közé tartozik együttműködés kialakítása a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiummal. A kölcsönös, évenkénti látogatások keretében ápolt cserekapcsolat elsődleges célja a két katonai középiskola együttműködésének elmélyítése, jó képzési és gyakorlati pedagógiai gyakorlatok megismerése és átvétele, valamint a növendékek angol nyelvi kommunikációjának fejlesztése. A zökkenőmentes együttműködést a partneriskolával segítette az is, hogy alezredes úr folyékonyan beszélt magyarul, magyar nyelvből bírósági fordító is volt. A komárnói születésű alezredes megőrizte magyar nemzetiségét, hű maradt magyar gyökereihez és folyamatosan támogatta a honvédelem ügyét.

Az alezredes úr 2023 májusában súlyosan megbetegedett. Karácsony előtt váratlanul bekövetkezett halálával mindkét ország honvédelmi nevelésének ügye egy nagyszerű, nyitott, segítőkész embert és elhivatott katonát veszített.

Felhasznált források:

  • Podplukovník Ing. Viliam Beke / npor. Mgr. Michaela Macounová https://www.vsmt.cz/2024/01/05/podplukovnik-ing-viliam-beke/
  • Zemřel Br. Pplk. Viliam Beke, Místopředseda ČSOL
    https://www.csol.cz/z-cinnosti-csol/aktualne/zemrel-br-pplk-viliem-beke-mistopredseda-csol/
  • Nélkülözhetetlen a regionális együttműködés a biztonságunk megőrzése érdekében / Honvédelmi Minisztérium https://honvedelem.hu/hirek/nelkulozhetetlen-a-regionalis-egyuttmukodes-a-biztonsagunk-megorzese-erdekeben.html
  • Cseh kadétok tiszteletadó látogatása a Csapatmúzeumban és a Honvédtemetőben / Czeglédiné Dr. Lovas Enikő
    https://www.bocskaikonyvtar.hu/hirek/cseh-kadetok-tiszteletado-latogatasa