MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Honlapukon örömmel adunk helyet Horváth Attila helytörténeti kutató, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport oszlopos tagja legújabb írásának:

Öt nemzet szolgálatában - A debreceni repülőtér működése 1932 és 1945 között

A napjainkban ismert Debreceni Repülőtér történetét az 1932 és 1945 közötti időszakban – létrehozásától a szovjet megszállás idején kizárólagos katonai használatba vétele idejéig – feltáró, igen komoly, hosszas és alapos, nemzetközi szinten is szerteágazó kutatómunkára alapozott könyv számos eredeti forrásdokumentum és visszaemlékezés felhasználásával, azok valóságtartalmát szerteágazó utánajárással feltárva mutatja be.

A könyvben tárgyalt korszak, főként a II. világháború évei a repülőtér életében állandó változásokat hozott. A számos alkalommal gazdát cserélő, öt nemzet repülőit kiszolgáló légikikötőnek bár főként a háttérbázis szerepe jutott, a háborús frontok vonulásával ugyancsak nem maradt ki a hadi események sodrásából. Az erre vonatkozó tények láncolatát igen pontos jegyzetekkel alátámasztva tárja föl és fűzi össze a szerző, aki eddig nem vagy ritkán látható fotódokumentációval is illusztrálta művét.

 

 A KÖNYV ITT OLVASHATÓ!

 

Tartalom

A magyar királyi légierő használatában 1932-1944

1

A repülőtér német kézre kerül

9

A debreceni repülőtér bővítése 1944-ben

13

A repülőtér német kézben a román kiugrást követően

18

A légitámadás, amely meg sem történt. 1944. szeptember 1. reggel 8 óra

21

Az amerikai alacsonytámadás a repülőtér ellen: 1944. szeptember 1. reggel 8 óra 31 perc

25

A szovjet megszállás időszaka 1944. október 19-től 1944 végéig. Légitámadás a debreceni repülőtér ellen 1944. október 27-én

36

Fotódokumentumok

50