MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Dolgozatom témájául az örökségvédelmet, nevezetesen a katonai kegyelethez kapcsolódóan a debreceni Honvédtemető és Hősök temetőjének bemutatását választottam. Ez idő alatt kitérek a kulturális örökségvédelemre mind általánosan, mind a temetőkre, katonai temetőkre vonatkozóan, valamint a Debrecenben található katonai temetőkre, kiemelten a Honvédtemető és Hősök temetőjére, annak történetére, jelenlegi állapotára, fontosabb emlékműveire és érdekességekre.

A témaválasztásom eleinte nehéznek bizonyult, azonban néhány embernek hála végül megtaláltam a számomra megfelelőt, mely igazán közel áll hozzám. Katonai családi hátteremet tekintve a honvédség és a hozzá kapcsolódó dolgok mindig is az életem részét képezték. Most ennek köszönhetően mélyebb betekintést nyerhettem egy olyan területbe, melyben korábban nem volt lehetőségem mélyrehatóbb ismereteket szerezni.

Bármilyen korszakban is éljünk, a témám mindig fontos lesz. A katonai temetők karban tartása, az ott eltemetett hősi halottak emlékének életben tartása minden nemzedék számára nagyon fontos és szükséges. Az ő áldozatuk – mind a magyarokat, mind a más nemzetiségűeket figyelembe véve – a mi örökségünk, s ennek emlékét nekünk kell megőriznünk, életben tartanunk.

Kutatásaim során főként a meglévő szakirodalmi anyagok vizsgálatára támaszkodok, valamint egy interjú volt segítségemre a téma kifejtésében. Továbbá arra a kérdésre is választ kerestem, hogy miért nincs benne a köztudatban, hogy egy ilyen fontos, és egyedülálló temető, emlékhely áll Debrecen városában.

Hipotéziseim:

Kutatásaim során feltételeztem, hogy a katonai temetők feltárása nagy szerepet játszik Debrecen történelmének megismerésében.
Kutatásaim során feltételeztem, hogy a katonai temetőben fekvők adatainak, személyazonosságának feltárása bonyolult és nagyon időigényes
Kutatásaim során feltételeztem, hogy a katonai kegyelet fontos szerepet kell kapjon a hétköznapokban is, az oktatásban, nevelésében.

 

Dolgozatomat három nagy fejezetre bontottam. Az első fejezet során ismertetem az örökségvédelemre vonatkozó szakirodalmi adatokat, definiálom, hogy mit is jelent pontosan az örökségvédelem. Ezután bemutatom a magyarországi szervezeteit. Végezetül pedig szót ejtek a temetőkre vonatkozó adatokról is, mellyel felvezetem a következő fejezetemet.

A második fejezetben bemutatom milyen temetők léteztek Debrecen történetében, azokra különös figyelmet fordítva, melyekben katonák, hősi halottak is elhantolásra kerültek. Felekezeti és katonai temetőkről lesz ezen fejezetben szó, és kicsit részletesebben szólok azokról a nagy, ma is látogatható helyszínekről, ahol katonák nyugszanak.

Utolsó, harmadik fejezetemben részletesen bemutatom a város legnagyobb katonai kegyeleti helyszínét, a Honvédtemető és Hősök temetőjét. Ezen fejezet során a létrejöttének történetéről lesz szó, az itt nyugvó hősi halottakról, valamint a felújításairól is szót ejtek. Története során mindenképp beszélni fogok fontosabb emlékműveiről is. A fejezet zárásaként a katonai kegyelet gyakorlásának fenntartására, népszerűsítésére létrejött programokról, lehetőségekről, valamint a fiatalok ebbe való bevonásáról írok még.