MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka
A Honvédtemető – Hősök temetője kapuja. Fotó: Minya Alexandra

Minya Alexandra, a Nyíregyházi Egyetem Társadalom- és Kultúratudományi Intézet Közösségszervezés Alapszakának frissen végzett hallgatója szakdolgozata témájául a Debreceni Honvédtemető és Hősök temetőjét választotta. Diplomamunkája elkészítéséről ő maga így írt:

„A megírásában nagy segítséget kaptam a Bocskai könyvtár dolgozóitól. A téma kiválasztása először nehéz volt, de aztán külső segítség, ötleteknek hála meglett a megfelelő. Ez pedig igazán nem is áll olyan távol tőlem, hisz katonai háttérrel rendelkezem. A dolgozat megírása során egy olyan témát ismerhettem meg mélyebben, melyről korábban nem is gondoltam, hogy ennyire érdekelni fog.”

minya alexandra cimlap

Alexandra témájában az örökségvédelem kulturális vonatkozásait járja körül, annak jogi hátterétől gyakorlati megvalósulásáig, különös tekintettel a temetőkre. Ezzel összefüggésben vizsgálja Debrecen katonai temetőhelyeinek történetét napjainkig, különös tekintettel a Honvédtemető – Hősök Temetőjére. Külön kitér a katonai kegyelet és az ahhoz fűződő kutatások mai helyzetének bemutatására, azok szervezettségében a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezetének, együttműködő partnerszervezeteinek és a „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoportnak e téren kifejtett munkája eredményeire. Elméleti jellegű, példaértékűen alapos és széles látókörű munkája nemcsak a téma kapcsán saját feltett kérdéseire talál válaszokat, hanem kiválóan összefoglalja a katonai temetők örökségvédelmi helyzetét, és azon belül rávilágít a Honvédtemető különös jelentőségére a debreceni katonai kegyelet tekintetében.

Szakdolgozatát az oldalt látható fejezetekre bontott formában tesszük közzé.