MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A sárándi köztemető bejárásakor Farkas Gábor százados és csapata (MH KIKNYP 2. Katonai Igazgatási központ) egy magas rangú katona, vitéz ippi és érkeserüi Fráter Tibor magyar királyi honvéd vezérőrnagy sírjára bukkant. A források segítségével kibontakozott életútja.

 Helyszín: Sárándi köztemető, 4272 Sáránd, Temető utca 8./Szabadság utca 1., sírhely koordináták É.sz.: 47.404840, K.h.: 21.635190.

Hasáb alakú, betonból készült sírjel, amelyen rózsaszálat formázó dombormű található. A sírhelyet betonszegély övezi és fedlapok borítják. A fedvény és a szegély felújított. Maga a sírkő jó állapotban van és környezete gondozott. Fehér márványtáblára van felvésve az 1945 előtt katonai elithez tartozó Fráter Tibor vezérőrnagy neve.

frater tibor
Kép forrása: Tapolca helyőrség parancsnokai, honvedlap.tapolcanet.hu

Fráter Tibor született: 1889.05.24. Nagyváradon, édesanyja: Jármi Berta, édesapja: Fráter Barnabás, felesége: Ambrus Györgyike, házasságot kötött: 1943-ban Budapesten. Meghalt: 1964. január 4-én Sárándon. Lakcíme: Sáránd Külterület 2. volt.

Fráter Tibor polg  Forrás: Sáránd polgári halotti anyakönyve 1957-1980, MNL HBML Hajdúböszörményi Fióklevéltár, és familysearch.org

FraterT halala FraterT sir4

 

 

 

  Forrás: Hajdú-Bihari Napló, 21. évf. 2. szám, 1964. január 4.

 

A HM HIM Hadtörténelmi Levéltárban megvan a 1890/3038 számú személyügyi gyűjtője.

 

 

 

Szentváry-Lukács János "Magyar Fegyveres Erők" című honlapja (hungarianarmedforces.com) Vitézi Rendről szóló adattárában található egy "ippi és érkeserűi Fráter Tibor", akit 1922-ben vettek fel a Rendbe, 226-os sorolási és 246-os iktatási számok alatt. Illetve a korabeli lapokban is található bejegyzés.

FraterT vitez1 FraterT vitez2

 Forrás: Budapesti Közlöny, 59. évf. 181. sz. 1925. 08.13.

Vitéz nemes ippi és érkeserűi Fráter Tibor vezérőrnagy (Nagyvárad 1889. 05. 24. – Sáránd 1964. 01.03.) Önkéntes huszárzászlós (6. honvéd huszárezred)

FraterT huszareForrás: Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 44. évf., 10. sz. 1917.01.19.

FraterT kituntetForrás: Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 44. évf., 162. sz. 1917.12.08

Később tábori pilóta lesz. A háború után igazolt.

FraterT igazol1
FraterT igazol2
Forrás: Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 47. évf., 68. sz. 1920.08.21.

1921-ben százados, Mátyásföldön és Székesfehérváron szolgál.Vitézi telket Sárándon kapott.

FraterT telekForrás: Budapesti Közlöny, 59. évf., 181. sz. 1925.08.13.

1937-38- tól: alezredes,  a magyar királyi 3. honvéd bombázóezred parancsnoka, Tapolca helyőrségparancsnoka.

1941. november 1-jétől ezredessé léptetik elő.

1942. október 1-től 1943. márciusig a 2. repülődandár parancsnoka a doni arcvonalon. 1943/44-ben a Kiképző Repülődandár parancsnoka, vezérőrnagy. A német megszálláskor kényszernyugdíjazzák.1945-ben a demokratikus honvédség átvette."

FraterT igazol45
Forrás: Kossuth Népe, 1. évf., 35. sz. 1945.06.12.

1945 után egy újságcikk tanúsága szerint Székesfehérvárott volt kerületi parancsnok.

FraterT Szfehervar   

 

 

Forrás: Képes Figyelő, 1. évf., 3. sz. 1945.09.15.

 1946. szeptember elsejétől nyugdíjba vonult.

 

FraterT nyugdijForrás:  Honvédségi Közlöny a Magyar Honvédség számára, 75. évf. 32. sz. 1948.12.06.

1947-ben földjét, eszközeit államosították:

FraterT kisajatitas FraterT 1951

 

Források:  Központi Értesítő, 72. évf., 2. félév, 1947.; Néplap, 8. évf. 233. sz. 1951.10.06.

 

A sírjában nyugszik fia Fráter György (1947-2016)

 

 FraterT sir2

 

 Farkas Gábor százados, beosztott tiszt