MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka
Portré: Dobrossy István: Szentpáli István 1861-1924. Élete és munkássága (Miskolc, 2003) p. 15.

Szentpály Gábor m. kir. alezredes, ny. ezredes nyomában

Farkas Gábor - Terjék Ádám - Dr. Polgár Dávid háborús kegyeleti adatfeltárása

Hajdú-Bihar településeinek egyikében, a nagy múltú Földes községben, az egykori Kistemetőben, a Fő utcai régi reformátustemetőben rejtőzik a sűrű növényzetben egy elfelejtett magyar honvédtiszt sírja. A sírhelyet Földes felhagyott temetőinek felmérésekor találtuk meg első világháborús hősi halottak után kutatva. Emléke előtt tisztelgünk életútja publikálásával, amely jelen formájában pusztán nyers adatfeltárás, de megéri a munkát.

Homoród-szentpáli Szentpály Gábor m. kir. alezredes, ny. ezredes (1868. december 26. Halmi, Szatmár vm. - 1920. augusztus 20. Földes, Hajdú vm.) sírja Földesen, a Fő utcai régi reformátustemetőben található. A temető a Földesi Református Egyházközség tulajdona, temetőkataszter nem maradt fenn róla.  A felhagyott temető területét sűrű növényzet borítja. Sírhelyét a temető 2023. november 23-án történt felmérésekor azonosítottuk. A sírhelyet rozsdás vaskereszt jelöli, amelyre alumíniumból készült, szélein koszorúfonatot mintázó dombornyomatos táblát erősítettek. Felirata: "Szentpály Gábor 1868-1920 Béke Poraira". A vaskereszt közelében ledőlt és a földbe süllyedt sírkőoszlopok vannak, körben ecetfa, orgona és akácfa bokrok. A sír pozíciója: ész.: 47.288300, k.h.: 21.348440.

szentpaly cikkbe

Szentpály Gábor m. kir. ezredes sírja: a magányos vaskereszt és névtáblája Földes, Fő utcai régi reformátustemetőjében.

Kép: Farkas Gábor, HTBK DSZ “Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport. 2023. 11. 23.

Homoród-szentpáli Szentpály Gábor neves székely család, a homoródszentpáli Szentpály család leszármazottja, akik II. András királytól kapták a nemesi címet és a nevet (homoród-szentpáli).[1] 

Szentpály Gábor m. kir. alezredes, ny. ezredes első világháborús hadviselt. Édesapja homoród-szentpáli Szentpály István, édesanyja Egri Irma volt. A családja Szatmár vármegyéből származott. Testvérei ifj. Szentpály István (1861-1924) Miskolc törvényhatósági jogú város egykori polgármestere és nemzetgyűlési képviselő, és Szentpály Miklós (1871-1943. július 7.), Ugocsa vármegye egykori alispánja, felesége nemes Szöllösy Izabella (1882-1941. október 13.) volt.

Szentpály Gábor alezredesi rendfokozatban szolgált a Magyar Királyi Honvédségben. 1918 végén sok magyar királyi honvédtiszthez hasonlóan kényszernyugdíjazták. Személyi anyaggyűjtője 1868/25206 nyilvántartási számmal megtalálható a HM HIM Hadtörténelmi Levéltárban az "1900 előtt született tisztek anyakönyvi lapjai és BM-től átvett tartalékos tiszti okmánygyűjtők" és "1945 előtti HM 4. osztály tiszti névszerinti iratai", vagyis a "Tiszti személyügyi anyagok" fondfőcsoport részeként.[2] Első világháborús részvétele és katonai szolgálata további kutatást igényelt. Ennek eredményei a következők:

Katonai pályafutásának főbb állomásai:

1890.05.15. - áthelyezése a magyar királyi szegedi 5. honvéd gyalogezredtől a magyar királyi brassói 24. honvéd gyalogezred 1. zászlóaljához hadnagyként

1893.10.01. - áthelyezése a magyar királyi brassói 24. honvéd gyalogezredtől a magyar királyi 45. honvéd gyalogdandárhoz, dandár segédtiszti beosztásba főhadnagyként

1895.07.01. - áthelyezése a magyar királyi 80. honvéd gyalogdandártől a magyar királyi nagyváradi 4. honvéd gyalogezredhez főhadnagyként

1897.10.01. - áthelyezése a magyar királyi nagyváradi 4. honvéd gyalogezred-beli főhadnagyot a magyar királyi 80. honvéd gyalogdandár törzsétől a magyar királyi gyulai 2. honvéd gyalogezred 1. zászlóaljához főhadnagyként

1907.07.01. - áthelyezése a magyar királyi nagyváradi 4. honvéd gyalogezredtől a magyar királyi gyulai 2. honvéd gyalogezredhez századosként

1909.10.23. - áthelyezése és parancsnoki megbízása a magyar királyi gyulai 2. honvéd gyalogezredtől a magyar királyi brassói 24. honvéd gyalogezred 4. zászlóaljához

1910.05.01. - parancsnoki kinevezése a magyar királyi brassói 24. honvéd gyalogezred 4. zászlóaljához 

1910.11.01. - előléptetése őrnagyi rendfokozatba a 24. honvéd gyalogezred kötelékében

1913.11.01. - előléptetése alezredesi rendfokozatba a 24. honvéd gyalogezrednél

1914.05.01. - szolgálat alóli felmentése egészségügyi ok miatt

1915.12.26. - nyugállományba helyezése

1917.11.01. - nyugállományú, háború idejére ténylegesített ezredesi cím adományozásában részesült

1918.07.27. - Ferenc József-rend tisztikeresztje hadidíszítményekkel kitüntetésben részesült

Portré forrása: Dobrossy István: Szentpáli István 1861-1924. Élete és munkássága (Miskolc, 2003)

Adatforrások:

 • A Szatmár-Németi H. H. Gymnasium értesítője, Szatmárnémeti, 1881.
 • Az Iglói Ág. Ev. Hitv. Főgymnasium iskolai értesítője, Igló 1882.
 • Felmentés szolgálat alól egészségügyi okok miatt. Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1914. (41. évfolyam 1-83. szám) 1914-05-06 / 20. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1895. (22. évfolyam, 1-55. szám) 1895-06-29 / 27. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1897. (24. évfolyam, 1-60. szám) 1897-10-06 / 43. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1907. (34. évfolyam, 1-47. szám)1907-06-18 / / 22. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1909. (36. évfolyam, 1-45. szám) 1909-10-27 / 34. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1910. (37. évfolyam, 1-47. szám) 1910-10-26 / 37. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1910. (37. évfolyam, 1-47. szám)1910-04-26/ 13. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1913. (40. évfolyam, 1-70. szám) 1913-11-04 / 59. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1915. (42. évfolyam, 1-137. szám) 1915-12-31 / 135. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1917. (44. évfolyam, 86-172. szám) 1917-11-20 / 154. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1918. (45. évfolyam, 58-126.szám) 1918-07-27/ 104.szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1887. (14. évfolyam, 1-53. szám)1887-11-26 / 48. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1890. (17. évfolyam, 1-78. szám) 1890-05-10 / 29. szám
 • Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1893. (20. évfolyam, 1-84. szám) 1893-09-20 / 57.
 • Szamos, 1926. július-szeptember (58. évfolyam, 144-221. szám). 1926-09-14 / 207. szám.
 • Szegedi Napló, 1890. január (13. évfolyam, 2-30. szám). 1890-01-16 / 15. szám
 • Testgyakorlat – Céllövés. Az Erdélyi Róm. Kath. Státus Csíkszeredai Főgymnásiumának Értesítője az 1910-11. iskolai évről. Csíkszereda, 1911. p. 163. 

[1] Forrás: Nagy Iván: Magyarország családai, XI+I. kötet, Ráth Mór kiadó, Pest 1857-1868. X. kötet, p. 659-662.

[2] Forrás: HM HIM Hadtörténelmi Levéltár, hypertext: https://militaria.hu/adatb/leveltariuj/node/276, https://militaria.hu/adatb/leveltariuj/node/273