MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium hagyományos, kölcsönös évenkénti látogatások keretében kiváló kapcsolatokat ápol a Moravská Třebovában található Cseh Védelmi Minisztérium Katona Középiskolájával. A cserekapcsolat elsődleges célja a két katonai középiskola együttműködésének elmélyítése, jó képzési és gyakorlati pedagógiai gyakorlatok megismerése és átvétele, valamint a növendékek angol nyelvi kommunikációjának fejlesztése.

A cseh kadétoknak legutóbbi tanulmányi útjuk alkalmával lehetősége nyílt vendéglátóik kíséretében, Csákvári Sándor vezetésével megtekinteni a MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár hely- és katonatörténeti gyűjteményét, és egyúttal képi bemutatóval kísért előadást hallhattak a cseh-magyar történelmi közös múlt állomásairól. Fókuszálva a hely- és hadtörténeti vonatkozásokra, érdekességeket tudhattak meg a régi hagyományokra visszatekintő katonai kapcsolatokról Debrecen alakulatai és a cseh-morva területek fegyveres erői között, és megismerhették a Honvédtemető-Hősök Temetője történetét, hadisírjai katonakegyeleti fontosságát. Ezt követően kalauzolással egybekötött temetői séta keretében tekinthették meg azt a parcellát, ahol katona-elődeik sírjai megtalálhatóak az I. világháború idejéből. A kadétok a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete keretében működő Szent László Hadosztály Honvéd Hagyományőrző Egyesület díszelgő tiszteletadása mellett, kürtös kíséretében rótták le tiszteletüket és helyezték el a testvériskolával közös koszorújukat, két egymás mellett nyugvó – cseh és morva – hősi halott síremlékénél.