MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Rendhagyó módon emlékezett meg a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár a magyar kultúra napjáról.

Debrecenben „A Kultúra fegyverei - a fegyverek kultúrája” címmel tematikus szakmai műhely megrendezésére került sor. A rendezvény különös jelentőségét egyrészt az adta, hogy dr. Puskás István, Debrecen kulturális területért felelős alpolgármestere díszoklevelet ajándékozott Csákvári Sándornak. Másrészt a dandárnál folyó tudományos kutatómunka elismeréseképpen Dr. Mazsu János, a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke elismerő oklevelet adott át Legoza Bálint ezredesnek, a Bocskai dandár parancsnokának és Varga István ezredesnek, a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály parancsnokának. A díszoklevél, amely a dandár Csapatmúzeumában kap majd helyet, annak elismeréseképpen került a dandárhoz, hogy a Debreceni Értéktár Bizottság helyi értékként ismerte el a Magyar Királyi Állami Méntelepet (Debrecen) és Fadlallah el Hedad Mihály munkásságát, szellemi és gyakorlati életművét. Az érték történetének feltárásában, nyilvánosság előtti bemutatásában és értéktári ajánlásában közreműködtek az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár és az Őrváros Közalapítvány támogatásával a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete keretén belül működő „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport tagjai: Varga István ezredes, Csákvári Sándor és Czeglédiné Dr. Lovas Enikő.

E témáról bővebben ITT, ITT és ITT tájékozódhatnak.

A program a katonai és az erre az alkalomra külön meghívott civil vendégek számára minikonferenciával folytatódott, amelynek keretében három érdekfeszítő előadást hallgathattunk meg. Csákvári Sándor kulturális részlegvezető, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport kutatásvezetője legújabb helytörténeti kutatásának eredményeit szándékozott közkinccsé tenni. Mellette két további kiváló előadó: Dr. Lippai Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvéd Tisztképző Kar megbízott dékánjának és Sajtos Szilárd alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat, Debrecen, kiemelt református tábori lelkészének előadása emelte a program tudományos értékét. Sándor előadását „Megbolygatott emlékezet - Nyomozás emléktáblák után” címmel tárta hallgatósága elé. Lippai dandártábornok úr „A katonai vezetésszemlélet kultúraváltásának szükségessége, avagy a küldetésorientált vezetésszemlélet lényege” címmel tartotta meg előadását. Sajtos alezredes úr előadásának témája „A katonai lelkigondozás rendszerszemléletű megközelítése. Hadtudományi és teológiai dilemmák a Nagy Háborútól napjainkig terjedő időszakban a Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálatban” volt.

A szakmai műhely moderátora Illésfalvi Péter hadtörténész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Kutató Intézet kutatója volt, aki örömmel vállalta a szerepet, hogy a magyar kultúra napján fókuszba helyezze a magyar katonai kultúrát, katonatörténelmet és értékeket a rendezvényen megjelent érdeklődő közönség számára, akiknek jelentős része a dandár vezető és altiszti állományából került ki.

A rendezvény keretében Csákvári Sándor, akinek közeleg nyugdíjazása, szakmai együttműködő partnereitől több elismerő ajándékot vehetett át a sok évi közös munka elismeréseképpen. Illésfalvi Pétertől a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának, dr. Töll Lászlónak az ajándékát vehette át. Komoly szakmai elismerésben részesítette dr. Lippai Péter dékán úr, aki a Magyar Hadtudomány és a katonai hagyományok megőrzése érdekében végzett több évtizedes önzetlen munkája jutalmaként Hadtudományi Emlékplakettet és hozzá tartozó oklevelet ajándékozott kollégánknak. Ez a gesztus igen meghitt pillanatokat varázsolt a terembe, meghatva a közönséget is.

A program zárásaként a Mednyánszky-kör alkotóinak kiállítását tekinthették meg a résztvevők, amelyet Tamus István, a kör művészeti vezetője nyitott meg. Az alkotásokat a két legutóbbi művésztelep alkalmával született képzőművészeti remekekből válogatták ki.

A Bocskai dandár és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezetének együttműködésével megvalósult rendezvény kiemelt célja az volt, hogy hidat kovácsoljon a katonai alakulat és a helyi civil társadalom közé, a debreceni székhelyű közgyűjtemények és azok tudományos munkatársai útján. 

A Vay Ádám Kiképzőbázison működő másik könyvtárunkban kolléganőnk, Antal Tamásné szakaszvezető asszony szervezésében szintén a naphoz méltó rendezvénnyel ünnepelhettek a jelenlévők. Az ünnepi műsort Molnár Ferenc főtörzsőrmester nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a nemzeti és katonai hagyományok ápolásának fontosságát, kitérve a katonakultúra értékeire, és áttekintést adott a dandárnál folyó, kiemelkedően magas szintű tudományos és kulturális munkáról.  Ezt követően e jeles nap alkalmából összeállított videófilmet láthattak, amelyben Dáma Lovag Erdős Anna költő megzenésített versét hallgathatták meg. A költőnő versét a Himnusz sorai ihlették. kulturanap hadhaz2024A zenés videót Balogh Zsanett őrmester zenei összeállítása követte, majd az ünnepséget a Vay-teremben műveltségi vetélkedő zárta. E szórakoztató programpontra 10 két fős csoport jelentkezett és mérettette meg magát.

A versenyen elért 1. helyezéshez szívből gratulálunk Ádány Csilla és Gál Norbert zászlósoknak!

Mi katonák sajátos szervezeti kultúrával rendelkezünk, ami különleges helyet és értéket képvisel a magyar kultúra szegmensei között. Feladatunk, hogy ennek egyedi értékeit megőrizzük, megmutassuk és méltóképpen elhelyezzük országunk kultúrkincsei között.

Fotók: Somogyi András főtörzsőrmester