MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Mester Béla ömt főhadnagy tollából származó írás, amely megjelent a Hajdúsági Tükör 2020. március 15-i számában.

Mester Béla történelem-német szakos tanár, aki tanított a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban, majd a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán. Jelenleg ömt főhadnagyként segíti a könyvtárban folyó kutatómunkát, az "Elfeledett emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport munkáját. Nem ismeretlen számára ez a fajta munka hiszen a Kálvin téri Egyházközségnél (Hajdúböszörmény) a könyvtár szakszerű rendezését, levéltár kialakítását végezte a meglevő irattárakból. Majd a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának Hajdúböszörményi Fióklevéltárában (Hajdúböszörmény): Adatbázis építésével foglalkozott az anyakönyvek (református és izraelita) alapján: magyar, német nyelven, illetve az MSZMP fizetési- és jutalmazási személyi lapok rendezését végezte. Első világháborús emlékiratokat vitt számítógépre a szövegben levő német és olasz kifejezések fordításával.

Könyvtárunkban először a honlap cikkeinak német nyelvű fordítását végezte, most pedig Hajdúböszörmény meglevő Nagy Háborús veszteségi adatait veti össze az újonnan előkerült forrásokkal.

A Hajdúsági Tükörben megjelent cikke itt olvasható.