MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

2021. november 5-én dupla jubileumot ünnepelt Debrecenben az 5. Bocskai István Lövészdandár. 1951. november 1-én alapították az alakulat jogelődjét Mezőtúron, ami 1991-ben települt át Debrecenbe. A rendezvények közös címe is erre utalt: „70 éve a hazáért, 30 éve Debrecenért!” A mély katonamúltú város számos neves alakulatot adott a hazának (a teljesség igénye nélkül: cs. és kir. 39. debreceni gyalogezred, m. kir. 3. debreceni honvéd gyalogezred és népfölkelő gyalogezred, m. kir. 2. debreceni honvéd huszárezred), valamint eddig – hadi események miatt – kétszer is az ország ideiglenes fővárosa volt.

Több helyszínen számos egész napos rendezvénnyel közösen ünnepelte az eseményt a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata, a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Szövetsége Debreceni Tagozata, de a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára és más több szakmai, társadalmi, valamint civil szervezet is. A programokról számos tudósítás lelhető fel a digitális térben, de hagyományos nyomtatott sajtótermékben is. (A pontos felsorolás jelen esetben tényleg lehetetlen, hiszen valamennyi rendezvény nyíltkörű volt.  A tudósítást megfogalmazó pedig kizárólag a Megyeháza Árpád-termében megvalósított parancsnoki találkozó és háborús kegyeleti emlékülés - majd’ egész napos - programján tudott csak megjelenni.) Kiemelésre érdemes azonban, hogy a helyi rendezvényeket a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége is támogatta, anyagi értelemben is.

1A kiemelkedő programok megvalósulásához a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Szövetsége Debreceni Tagozatának több szekciója is személyes részvétellel és munkával járult hozzá. Szerepet kapott és dolgozott a Tagozat Hagyományőrző Szekciója, a Debreceni Honvéd Táncegyüttes, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport, valamint a Debrecen Helyőrségi Zenekar. Emlékülésünk előadói között voltak az Ifjúságnevelési Szekció tagjai is.

2A Debrecen főterén tartott ünnepi sorakozót követően a Megyeházán folytatódott a kiemelt protokoll szerint szervezett dandárparancsnoki találkozó és emlékülés, melyen több korábbi parancsnok jelent meg. Közöttük az emlékülésen tiszteletét tette Benkő Tibor honvédelmi miniszter, aki dandártábornokként 2001 és 2005 között, míg dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy - szintén dandártábornokként - 2016 és 2019 között vezette az alakulatot. Az emlékülés első mozzanataként ünnepélyes átadásra került Hajdú-Bihar megye működő, vagy már lezárt temetőiben nyugvó Nagy Háborús hősi halottak adattára. 

Az adattár itt hozzáférhető!

A több éven át tartó kutatómunkát, melyben katonai és civil szervezetek, közgyűjtemények, oktatási intézmények mellett közösségért végzett munka keretében diákok is részt vettek, dandárunk korábbi és jelenlegi parancsnoka is messzemenően támogatta! Az adattár átadását követte alakulatunk korábbi parancsnokainak személyes visszaemlékezése, amit a HTBKSZ DT elnöke, Vantal Zsolt ezredes úr személyes érintettsége révén saját gondolataival is elősegített, hiszen az eltelt 3 évtizedben maga is Debrecenben teljesített szolgálatot.

 

A személyes, bár mindannyiunkat, városunkat és megyénket is érintő visszaemlékezéseket követően a születésnap fénypontja következett:

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

A dandár tortája és visszaemlékező parancsnokaink, valamint jelen dandárparancsnokunk.

(Fotók: Kertész László, illetve DMJV Önkormányzat Polgármesteri Kabinet)

A cikk folytatását itt olvashatják!