MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

1990. szeptember 29-én a mezőtúri dandár - kis ünnepség keretében – felvette a Bocskai István Gépesített Lövészdandár nevet. Rövid alakulattörténet, a debreceni kezdetek a korabeli sajtó tükrében.

Löveszezredként alakult meg a Magyar Néphadsereg 2520-as alakulata 1951. november 1-jén. A kezdetben csökkentett létszámmal feltöltött ezred feladata a mezőtúri laktanya építése volt. Maga a kiképzés 1953-ban kezdődött meg kétéves rendszerben, laktanyai és tábori körülmények között. Az első csapatzászlót a Budapesti Szerelvényipari Tröszt adományozta 1952 őszen.

1955-ben a „legjobb zászlóalj" címet érdemelték ki az alakulat katonái. 1956-ban az MN 2520-as lövészezredet felszámolták, majd 1957-ben alakították meg az MN 7042 számú alakulatot. A 60-as évek az átszervezés jegyében telt, 1963-ban az ezred békelétszáma jelentősen csökkent. 

1973-tól gépesített lövészezreddé szervezték át. Már az 1960-as évektől kezdve különleges kiképzési feladatokat is ellátott az ezred, így a hivatásos tiszthelyettesek képzése, a hivatásos tiszti hallgatók alapképzése, valamint a rövidített sorkatonai szolgálatot teljesítők kiképzése történt az alakulatnál. Mindezen túl részt vállalt az akkor gyakori népgazdasági munkákból, és nem egyszer segített a természeti csapások okozta károk elhárításában.

1984-ben az alakulat ismét csapatzászlót kapott, a Budapesti Szerelvényipari Tröszt jogutódjától, a Szerelvényértékesítő Vállalat dolgozóitól. Ez a csapatzászló ma is látható az alakulat csapatmúzeumában. 

csapatzaszlo foto1A bal oldali az 1984-ben adományozott Csapatzászló, mellette az adományozási oklevél. (fotó: Csákvári Sándor)

 

csapatzaszlo oklevel
fotó: Barna Hajnalka őrv.

1987-ben az ezredet gépesített lövészdandárrá szervezték át. Két évvel később megkezdődött a dandár békelétszámának növelése, a mezőtúri laktanya „befogadóképességének" mértékéig. 1990. szeptember 29-én az alakulat - kis ünnepség keretében – felvette a Bocskai István Gépesített Lövészdandár nevet.

1990 októberében a dandár első 400 fős előkészítő részlege Debrecenbe érkezett a felújított Bocskai laktanyába (ma Debreceni Egyetem Gyakorló Gimnáziuma). A 400 főből négy építőszázad és egy több funkciót ellátó kiszolgáló század alakult. Feladatuk a Kossuth laktanya és a hajdúhadházi kiképzőbázis felújítása volt.

1991. augusztus elején laktanyabejárással egybekötött sajtótájékoztatón ismerkedhetett meg Debrecen lakossága a megérkezett alakulatokkal, a mezőtúri Bocskai István Gépesített Lövészdandárral, és az ugyancsak a Kossuth laktanyába települt szolnoki 6. Rádiótechnikai Zászlóaljjal. Szeptemberre a mezőtúri dandár teljes állománya Debrecenbe került.

laktanya bejarasHajdú-Bihari Napló, 48. évf., 186. sz. 1991.08.09. 

Az újoncok már a Kossuth laktanyában kezdték meg sorkatonai szolgálatukat. 1991. szeptember 28-án a Piac utcán tették le a katonai esküt.

eskuHajdú-Bihari Napló, 48. évf., 230. sz. 1991.09.30. 

1991. november elsején az alakulat jogelődjének 40 évvel ezelőtt történt megalakulása alkalmából új Csapatzászlót kapott a dandár.

csapatzaszlo1Hajdú-Bihari Napló, 48. évf., 259. sz. 1991.11.04.

csapatzaszlo foto2fotó: Csákvári Sándor

A dandár birtokba vette a hajdúhadázi bázist is.

Hhadhaz bazisHajdú-Bihari Napló, 48. évf., 267. sz. 1991.11.13.

1991 decemberében megnyílt a katonai ruzáhati bolt a Böszörményi úton.

katonai ruhazatruhazati bolt2unnepseg1 Hajdú-Bihari Napló, 48. évf., 290. sz. 1991.12.10. Fotó a dandártörténeti albumból, ünnepség 1992-ben a Kossuth laktanya sportcsarnokában 

A következő év első felében 12 fős amerikai delegáció, röviddel azután pedig a norvég védelmi miniszter látogatta meg az alakulatot.

ellenorzes
Hajdú-Bihari Napló, 49. évf., 65. sz. 1992.03.17

norveg vedelmiHajdú-Bihari Napló, 49. évf., 82. sz. 1992.04.06.

1995-ben megkezdődött a felkészülés a dandár átfegyverzésére, az alakulat hajdúhadházi gyakorlóterére Fehéroroszországból T-72-es harckocsik érkeztek.

tankFotó a dandártörténeti albumból

 

Összeállította: Martinkovits Katalin