MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A családja egyetlen fiúgyermeke, még 5 lánytestvére volt. Debrecenben keresett ügyvéd, a Csapó u. 19. szám alatt dolgozott. De jött a Nagy Háború, és az álmok szertefoszlottak... 

szaboS1Mint a 39. gyalogezred tartalékos zászlósa a mozgósítás után az első csoporttal indult a frontra. Rövidesen megsebesült, kórházba került. De felgyógyulása után ismét frontra került. 1915. február 2-án érkezett a VI/2 menetzászlóaljjal a cs. és kir. 39. gyalogezredhez ezredhez a hocsai állásba. Parancsnokuk nemes Gyárfás Sámuel százados volt. A kiérkezettek túlnyomó része sebesüléseikből felgyógyult jól kiképzett emberekből állt. A megérkezett Gyárfás zászlóalj három századot alakít.

1915. február 10-én megjelenik a 17. hadosztály parancsa, mely utasítja Zeiss őrnagyot, a 3. zászlóalj parancsnokát, hogy csoportjával foglalja el a Hocsa és Kis-berezsnye közti Mocitkétől északra emelkedő Radivoj nevű magaslatot. Ez az első parancs a támadás időpontját még nem állapítja meg, csupán annyit mond, hogy készülni-felderíteni.

A február 11–13-ig végzett felderítésekből megállapítható, hogy az oroszok a Radivoj-magaslaton már háromszoros állást építettek ki. Az első árokban alig van őrség, a második azonban annál jobban meg van tömve emberekkel. Míg a mi állásainkban olyan csendnek kellett lenni, hogy a lélegzetet is hangfogóval kellett venni, addig az oroszok beszélgettek, nevetgéltek, fütyürésztek s jártak-keltek. Tüzeltek.

Fedett árkaikból nem látszott ugyan ki a tűz fénye, a füstnek sem volt nyoma éjjel, de azért járőreink – kivétel nélkül – azt jelentették, hogy az oroszok járkálnak az erdőben, száraz ágakat szednek s hordják állásaikba. Ebből arra lehetett következtetni, hogy – tüzelnek.

Hogy milyen erősek a magaslati orosz csapatok, azt járőreink nem tudják megállapítani. Egy jelentés hozzávetőlegesen két századra becsüli őket, de ugyanaz a jelentés beszámol arról is, hogy két ágyú van a Radivojon, mellyel az oroszok éjjel lőnek. Látszott a kilövés tüze!...

Február 15-e lett a támadás napja. Zeiss őrnagy a következőképen csoportosította a támadóerőket: A Radivoj-magaslatot szemben támadja három század. Ezt vezeti Müller Emil százados. Ettől nyugatra, a Hocsanka-patak völgyében Bohner százados nyomul előre; egy bizonyos magasságban jobbra kanyarodik s oldalról támad. Ennek a zászlóaljnak egy fél százada előnyomul a Nagybukóc–Hócsa közötti műút kanyarulatáig s onnan tüzel a nagybukóci orosz tüzérségi állásokra.

Müller százados zászlóaljától keletre, Kisberezsnye felől a Gyárfás százados parancsnoksága alatt álló zászlóalj nyomul előre. A Gyárfás csoport Radivoj csúcsát veszteség nélkül közelítette meg, azonban a nehezen járható terep miatt összeköttetése a főcsoporttal megszakadt. Ennek ellenére 1 órakor megrohamozták és elfoglalták az első orosz állásokat. A további erőteljes előrenyomuláskor azonban az ellenség hatalmas kereszttüzébe kerültek, és kénytelenek voltak a tető előtt beásni magukat. Közben Gyárfás százados súlyos sérülése miatt Lépes százados vette át a zászlóalj vezetését. Sikerült nekik visszaverni az oroszok további rohamait. Később a 43-as ezred részei is felnyomultak a jobb szárnyon. De úgy este 6 óra tájban az ittlévők parancsot kaptak, hogy adják fel nehezen megszerzett területeiket, és tartalékba vonták vissza őket. Ennél a zászlóaljnál esett el dr. Szabó Sándor és Rotter Ferenc hadnagy és még 43-an a 350 emberből.

Három hadnagy társával a kisberezsnyei temetőben helyezték örök nyugalomba.

 szaboS2

Kisberezsnyei katonai temető

Szöveg forrása:

  • Dr. Csabai István: fakeresztek mentén, népek országútján. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1935.
  • LÉPES Győző, vitéz lépesfalvi- MÁTÉFY Artur : A Cs. és Kir. Báró Hötzendorfi Konrád Ferenc tábornagy Debreceni 39. gyalogezred világháborús története. 1914-1918. Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadó Debrecen, 1939. 112-118. p.
  • Debreczeni Képes Kalendáriom [időszaki kiadvány]. – Digitalizált időszaki kiadvány. – 16. évf. (1916)– Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 1919. 100-101. p.

Képek forrása:

  • Debreczeni Képes Kalendáriom [időszaki kiadvány]. – Digitalizált időszaki kiadvány. – 16. évf. (1916)– Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 1919. 99. p.
  • http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/94117/title/Breznicka