MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

2011. február 3-án Hende Csaba honvédelmi miniszter az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 1. lövészzászlóalját jelölte ki a város egykori háziezrede, a 39. császári és királyi gyalogezred utódául. A zászlóalj azóta a 39-es hadrendi számot viseli, és elődei iránti tiszteletét kifejezendő, törekszik feltárni és számon tartani múltjukat. Ehhez köthető, hogy 2013-ban újra felfedezték a debreceni Szent Anna-székesegyházban elhelyezett emléktáblát.

A Szent Anna-székesegyház Calasanzi Szent József-kápolnája ad helyet az oltárképpel szemközti falán a 39. császári és királyi gyalogezred emléktáblájának.

Maga az oltárkép magas művészi kvalitásokat mutat, és a szentet – stílszerűen – gárdista uniformisba öltözött fiúk tanítása közben ábrázolja. A barokk fafaragványos keretet két angyal szegélyezi. Az oltárképet 1750-ben készítette J. S. (Johann Stephan) Bopovsky Bujak/Boyack, egyházmegyei megrendelésre.

Az emléktáblát 1880. augusztus 9-én állították a Szent Anna-templomban, a rajta olvasható ajánlás szerint „Emlékül a cs. kir. 39. gyalogezrednek fennállása óta harcban elesett tisztjei és legénységének”. A tábla az ezred 1757. évi tűzkeresztségétől az 1878. évi boszniai okkupáció időszakáig sorolja fel a csaták időrendjében a császári és királyi regiment hősi halottait; a tiszteket név, a legénységet szám szerint.DebreczeniUjsag 1932 10 30p10

 

A Mária Terézia által 1756. december 15-én kiadott pátens értelmében erdődi gróf Pálffy János kapott megbízást egy magyar gyalogezred megalapítására, így szerveződött meg a 39. császári és királyi gyalogezred, amely 1757 júniusában indult először a harctérre.

egyenruha

testorsegi almanach

Az ezred tűzkeresztségét a hétéves háborúban (1756-1763) szerezte, majd a bajor örökösödési háború (1778–1779) számtalan csatájában részt vett. Később harcolt a törökök ellen (1787-90), ezután a francia koalíciós háborúk (a francia forradalom és a napóleoni háborúk időszaka, 1792-1815) következtek. 1809 januárjában, újfent a francia háborús konfliktushelyzet miatt, a gyalogezred megkapta a parancsot a létszám növelésére. Ehhez új toborzási területet jelöltek ki számára, amelynek Debrecen lett a központja. Ekkortól mondható a 39. gyalogezred Debrecen háziezredének. Erről további érdekességek itt olvashatók.

 

Az 1848–49-es szabadságharcban a gyalogezred Magyar Királyság területén állomásozó zászlóaljai az elsők között álltak át a függetlenségért küzdők oldalára. Az alakulat történetében többek között jelentőséggel bír az 1866-os porosz–osztrák–olasz háború is, amelynek során az ezred kiérdemelte, hogy II. zászlóalja sárga csapatzászlóját uralkodói rendeletre ezredzászlóvá minősítsék. Az ezred a custozzai ütközet során tanúsított bátor helytállásáért, a Monte della Croce magaslat elfoglalásáért nyerte el e különleges kitüntetést. A zászló történetéről itt és itt olvashatnak. A 39-esek az első világháború kirobbanása előtti utolsó nagy csatájukat Bosznia-Hercegovina okkupációja során vívták 1878-ban. Ennek részleteiről bővebben itt olvashatnak.

A táblát a Debrecenben állomásozó tisztek állíttatták, Boros Sándor debreceni kőfaragó készítette.

Az ezred még az első világháború számtalan csatájában is részt vett, de onnan hazatérve 1918. november 20-án, a Monarchia felbomlásával az ezred hivatalos története is véget ért.

emlektabla 2014 honvedelemhu

Mivel a tábla a templom berendezése miatt nem látható, 2015-ben elkészítették és július 1-jén felavatták másolatát a templom és a Szent József Gimnázium között, az iskola falán. A reprodukció Petró Attila, a Nyír-Márvány Kft. igazgatójának adománya.

svetitsemlektabla dehir

 

Források:

Katonai emléktáblát áldott meg Bosák Nándor püspök Debrecenben. Magyar Kurír, 2015. július 3.

Márványba vésett katonasorsok. Tóth Andrea, honvedelem.hu; 2015. július 4.

Láng Nándor: A debreceni Szent Anna templom. Debrecen, 1930.

Anna Petrová-Pleskotová: Maliarstvo 18. Storocia na Slovensku. Művészettörténeti Értesítő 33. (1984)/3. p. 181.

Debreczeni Újság, 1932. 10. 30. p. 10.

A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. p. 280.

Képek:

Helyszínfotók: Sárkány Beáta fhdgy., kommunikációs tiszt és Csákvári Sándor, MH 5. Bocskai Lövészdandár

Alaprajz: Láng Nándor: A debreceni Szent Anna templom. Debrecen, 1930. p. 9.

Képeslap: Piarista Múzeum 2016.995.1.133.P

Oltárkép: Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, képtár archívum: archivum2004.piarista.hu

Zászlófotó: Kiss Róbert, 39gyalogezred.hu

Eredeti zászló fotója: Csákvári Sándor, MH 5. Bocskai Lövészdandár. A lehetőségért köszönetünk illeti Dr. Kovács Vilmos ezredes urat, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokát.

Grafika: Mihucz Péter, közli Kiss Róbert, 39gyalogezred.hu