MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Elérhető tartalmak


A debreceni Kossuth laktanya területén számos szobor és emlékhely található - többek között Békessy Béla, a 2. honvéd huszárezred századosának emléktáblája; az 1956. november 4-i intervenció katonai áldozatainak emléktáblája; s nem utolsó sorban az 5/39. lövészzászlóalj emlékhelye. A szobrok közül a legrégebbi időkre visszanyúló történettel a 3. honvéd és népfelkelő gyalogezred emlékműve rendelkezik.


A laktanya emlékhelyeiről itt lehet olvasni.

Szemelvények a magyar királyi "Bocskay István" 11. hajdúezred történetéből

A Bocskay hajdúezred a névadományozást követően új parancsnokot kapott Zákányi Győző ezredes személyében, aki sokat tett ezred és a debreceni társadalom kapcsolatainak erősítéséért.

Katonai emlékhelyek

Sorozatunk célja összegyűjteni és bemutatni Debrecen katonai emlékhelyeit.
Honlapukon örömmel adunk helyet Horváth Attila helytörténeti kutató, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport oszlopos tagja legújabb írásának: Öt nemzet szolgálatában - A debreceni repülőtér működése 1932 és 1945 között

Nagyobb lélegzetvételű hely- és hadtörténeti írások különböző szerzők tollából
Egy-egy érdekesség Debrecen, Hajdú-Bihar megye katonatörténetéből.

Könyvtári kávézó "kis színesekkel"
Érdekességek Debrecen és Nyíregyháza katonatörténetéből.

A fényképek a XX. század két nagy világégésének képi dokumentumai.
Erdeiné Bódán Katalin gyűjtése, köszönjük munkáját, valamint a fotók tulajdonosainak, hogy hozzájárultak közlésükhöz.

Ezen a napon ....
Hely- és had- és katonatörténeti események adott napon Debrecenben

Katonasorsok

Neves katonaviselt debreceniek

Hely- és hadtörténeti bibliográfia