MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

A hazafias és honvédelmi nevelési program keretében az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Csapatmúzeuma előadásra invitálta a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolák tanulóit.

Az előadás célja a gyerekekkel megismertetni Debrecen katonatörténelmének egyik jelentős eseményét: „Az 1317-es debreceni csatát”. A prezentáció a hatodik osztályos történelem órák tananyagát új ismeretekkel egészíti ki, bemutatja Anjou I. Károly hatalomra kerülését, kiskirályokkal folytatott küzdelmét és ebben a küzdelemben a király egyik hadvezérének, Debreceni Dózsának a szerepét. Az előadás látványosan szemlélteti a XIV. században használt támadó és védőfegyvereket: a fazéksisaktól kezdve a tárcsapajzsig, az egyes kardtípusokig, buzogányokig. Megismerhetjük a csata értékelésével kapcsolatos történészi véleményeket, miszerint nemcsak az 1312-es rozgonyi csata, hanem a királyi sereg 1317-es debreceni győzelme is hozzájárult a királyi hatalom általános megszilárdításához. A prezentáció több helytörténeti vonatkozású részt is tartalmaz: a Debreceni család tagjairól, Mesterfalva, a Mester utca, a Dósa nádor tér elnevezésének eredetéről tudhatunk meg érdekességeket. Az előadás arra is kitér, hogy I. (Nagy) Lajos király nagyra értékelte a debreceni uradalom lakosainak a királyi sereg soraiban tanúsított bátor küzdelmét, ezért 1361. április 15-én, Váradon kelt kiváltságlevelében mezővárosi címet adományozott Debrecennek.

A 45 perces előadás után 15 perces múzeumi tárlatvezetés következett, melynek során a gyerekek megtekinthették a Csapatmúzeum két legrégibb műtárgyát, a XIV. századi csatabárdot és lovagkardot, valamint a későbbi századokból származó, de ebben a korban is használatos szálfegyvereket: szablyákat, csatacsákányokat, lándzsahegyet, továbbá a kiállított sarkantyúkat, csikózablát.

Az előadást négy alkalomra terveztük.

Résztvevő iskolák:

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola

Lilla Téri Általános

Ibolya Utcai Általános Iskola