MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Az idén újra lehetősége nyílt a Bocskai dandárnak bekapcsolódni a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény eseményeibe, amely Debrecenben évente a Déri Múzeum szervezésében kerül megrendezésre. A részvételhez sok segítséget nyújtott Debrecen város Önkormányzata, és a Csokonai Színház is.

helyorsegi zenekarA dandár rendezvénye helyszínéül a Kossuth utca 1. szám alatt található Csokonai Irodalmi Labor szolgált, ahol összekapcsolódva a Déri Múzeum Tisza István-kiállításával jelenhettünk meg a kiállítótérben. A rendezvény hivatalos megnyitójának helyszínéül is ez a kiállítótér szolgált, amelynek fő házigazdája Puskás István kultúráért felelős alpolgármester volt. Az érdeklődő látogatókat 17.00-kor a Helyőrségi Zenekar fogadta Pál István őrnagy vezényletével, majd az épületbe lépve meglepetésképpen megtekinthettek egy tábori körülményeket illusztráló ellenőrző-áteresztő pontot. Ezen a helyszínen lehetőség nyílt régebbi és a legújabb kézifegyverek megtekintésére és kézbe vételére. Az ellenőrző pont működtetéséért és a katonás légkör megteremtéséért a Helyőrségtámogató Parancsnokság katonái feleltek, Hanzel Róbert százados vezetésével.ateresztopont

Az est folyamán látogatóink megtekinthették Kiss Róbert törzszászlósnak a 39. gyalogezred történetét és hagyományait feldolgozó magángyűjteményét, Kása Ferenc törzsőrmester kalauzolásával bemutatkozott a Mednyánszky Kör honvédelmi alkalmazott és katona alkotóinak képzőművészeti kiállítása, és vendégül láthattuk Budapestről a „Lajta és kora – 150 éve szolgálatban” című ismeretterjesztő kiállítást a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület, valamint a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred szervezésében. A kiállításhoz kapcsolódóan Hocza István honvédelmi alkalmazott, a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület titkára, valamint Tóth Edmond főtörzsőrmester tartottak bemutatóval egybekötött tárlatvezetést.

 A kiállítás részei bár látszólag függetlenek egymástól, mégis szervesen összekapcsolja őket a katonai elhivatottság. Kevéssé ismert, hogy Tisza István, prominens közéleti szerepvállalása mellett a legendás debreceni 2-es huszárok parancsnoka is volt, és katonai szerepkörében is megállva a helyét, általános elismertségre tett szert. Kiss Róbert magángyűjteménye bemutatta Debrecen „házi ezredének”, az 1756 óta fennállt cs. és kir. 39. gyalogezredének történetét. A MH 5. Bocskai István Lövészdandár 1. lövészzászlóalja 2011-ben megkapta a 39-es hadrendi számot és az ezred zászlójának másolatát. Törzszászlós úr vezénylőzászlósként itt szolgál. Bármennyire szokatlannak tűnik, a Hadihajós Ezred kiállításának is van debreceni kötődése, mivel érdekes kapcsolódási pontok vannak: az 1867-ben létrejött Császári és Királyi Haditengerészet országos toborzási jogkörrel bírt, ezért példa okán a Nagy Háború debreceni hősi halottai között két tengerész is van: Neuhauser Béla korvetthadnagy az S.M.S. Előre gőzhajó parancsnokaként aknarobbanás következtében halt meg 1916. 06. 29-én (S.M.S. = Seiner Majestät Schiff = Őfelsége hadihajója); Sárkány Ferenc, a Hegyi Mihályné utca 42. számú ház lakosa pedig a cs. és kir. 9. tengerész század matrózaként 1915. 12. 29-én halt hősi halált az Adriai-tengeren. A makettek között felfedezhető volt a Magyar Királyi Folyamőrség DEBRECEN őrnaszádja a második világháború idejéből.

 

A nagy sikerű estéért köszönetet mondunk rendező partnereinknek: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Déri Múzeumnak és a Csokonai Színháznak, a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrednek és a MH 5. Bocskai Lövészdandár Helyőrségtámogató Parancsnokságának.