MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

2021. november 17-én a hazafias és honvédelmi nevelést kiemelten szem előtt tartva, együttműködési megállapodást írt alá az MH 5. Bocskai István Lövészdandár, a Debreceni Tankerületi Központ és a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium. Az egyezség célja, hogy minél több, 7. és 8. osztályos általános iskolás gyermeknek biztosítsanak lehetőséget a honvéd középiskola, a honvédség és a katonai pálya megismerésére. Az együttműködést pályaorientációs szakköri napok keretében valósítják meg; a diákok rálátást nyerhetnek a katonai hivatás mibenlétére. 

A Dandár az együttműködésben foglaltak alapján biztosítja a lehetőséget arra, hogy a programban résztvevő diákok megismerhessék az alakulatot és annak történetét, a technikai eszközöket a legrégibb időktől a napjainkban használatos legmodernebb technikákig. Csapatmúzeumunk látogatásának keretében a gyerekek rendhagyó történelem órákon vehetnek részt, ahol közelebb kerülhetnek a helyi katonakultúra értékeihez, katonakegyelethez, valamint a katonai helytörténet sajátosságaihoz.

megallapodas1

Szloszjár Balázs dandártábornok, a Bocskai dandár parancsnokának véleménye szerint a Dandár részéről az együttműködés azért is kívánatos, hogy a pálya iránt érdeklődő fiatalok először katonai oktatási intézményekben ismerjék meg hivatásunkat, majd nálunk folytassák a katonai szolgálatot.

Kovács István alezredes, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója a megállapodás fontosságát illetően a következőket hangsúlyozta:

„Hiszek a hazafias érzelmek gyermekkorban történő elültetésében. (…) Nem az a fő cél, hogy mindenki katona legyen, hanem az, hogy a hazaszeretet és a közösségbe tartozás érzésének magjait elvessük.”

Fotók: Madura János tőrm., Bocskai Dandár és Kiss Annamarie, Haon.hu.