MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

2022. szeptember 16-án 11.00-tól a Radaros Katonák Baráti Köre emlékünnepséget tartott a Kossuth Laktanyában található emléktáblájuknál, és ehhez kapcsolódóan időkapszulát helyezett el a Dandár Csapatmúzeumában.

Az emléktáblánál Szarka János nyugállományú ezredes, a Radaros Katonák Baráti Körének elnöke mondott beszédet. A Radaros Katonák Baráti Köre a radaros katonák emlékének ápolására szerveződött meg, mivel 2014. szeptember 30-án az utolsó radar század is elhagyta Debrecent.  portre SzarkaJ

A Baráti Kör emlékük megőrzése okán 2019. szeptember 30-án Zentai Zoltán ezredes, a volt MH 54. Veszprém Rádiótechnikai Ezred parancsnoka és Szloszjár Balázs dandártábornok a MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka támogatása mellett emléktáblát helyezett el a Kossuth Laktanyában. A tábla egy jelkép, ahol a radaros katonák – a temetések kivételével - találkozhatnak, méltón megemlékezhetnek elődeikről, parancsnokaikról, beosztottaikról és fegyvernemükről.

A mostani ünnepség alkalmával az emléktáblánál koszorút helyeztek el Csomós Lajos nyugállományú vezérőrnagy, a Magyar Honvédség volt Rádiótechnikai Főnöke, a Tiszta Égbolt Érdekvédelmi Egyesület elnöke és Szarka János ezredes; a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár képviseletében Ölveti László alezredes, a Helyőrségtámogató Parancsnokság parancsnoka; és Müller Sándor százados, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ 3. Gerinc Radar Mérőpont mérőpont parancsnokhelyettese; valamint a Rácz Károly őrnagy és Nagy Géza őrnagy, a Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred 21. Radarszázad volt parancsnokai.

portre csomos rfAz ünnepség a radaros katonák munkájáról archív fotók felhasználásával készített rövidfilm megtekintésével folytatódott, majd Csomós Lajos vezérőrnagy tartott összefoglaló előadást a radaros katonák történetéről. Ezt követően bemutatták a közönségnek az ünnepség alkalmából elhelyezésre kerülő, a radaros katonák emlékére készített, időkapszulaként is szolgáló lokátor-makettet.

Katona Sándor makettkészítő 2019 óta dolgozott a jutasi P-37 lokátor 1:10 arányú kicsinyített másán. portre makettkeszito

Az 1940-es évektől szolgálatot teljesítő, de az 1990-es évek közepére elavult szovjet gyártású lokátorok rendszerét, amelyek működési frekvenciájuk miatt már nem feleltek meg a NATO légvédelmi elvárásainak, elkerülhetetlenül modernizálni kellett. 1994-ben megkezdődött a rádiótechnikai dandár átszervezése, a NATO-követelményeknek való megfelelés érdekében. A P–37-es lokátorok modernizálását Magyarországon a HM Arzenál Zrt. 1997-ben kezdte meg, kiegészítve az addigra kialakított NATO-kompatibilis 3D-s rendszert; ezek az eszközök Magyarországon és külföldön jelenleg is hadrendben állnak. A P–37-es fő célja a nagy távolságú felderítés, hatótávolsága, domborzattól függően több mint 300 km is lehet, de a légi jármű helyének pontos meghatározásához, egymás kiegészítéseként általában a PRV–17-es magasságmérő radarral párhuzamosan üzemeltetik.

radarAz időkapszula elhelyezésével a Baráti Kör célja, hogy emlékeztessen a múltra a jelenben, és példamutatásul szolgáljon a jövő nemzedékek számára. Ezt fejezi ki az emléktábla jelmondata is:

„ Ki itt szolgált, mindig hű marad!” 

Az időkapszula oldalán Magyarország főbb lokátor-állomásait feltüntető térkép és a radaros katonák címerjelvénye látható.

A radar-makett a Bocskai Dandár Csapatmúzeumában kapott helyet, az Oláh István Légvédelmi Kiképzőközpont kiállítási anyagának részeként, időkapszulája 2122-ig őrzi majd az utókornak hátrahagyott dokumentumokat.

 

Fotók: Kozma Mónika h. a. és Somogyi András főtörzsőrmester